14 Iulie – Slujirea – mai importantă decât viața

Autor: John Piper

ZIUA 195

Dar eu nu țin numaidecât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. – Faptele apostolilor 20:24

Potrivit Noului Testament, „slujirea” presupune tot ceea ce trebuie să facă adevărații creștini. Conform Efeseni 4:11-12, păstorii au sarcina de a-i echipa pe sfinți pentru lucrarea de slujire. Creștinii obișnuiți sunt acești slujitori.

Cum se manifestă această slujire diferă în funcție de fiecare slujitor. Nu este o funcție, aceea de diacon, ci este un stil de viață dedicat să facem ca Domnul Christos să fie cunoscut altora.

Înseamnă „să facem bine la toți, și mai ales fraților în credință” (Galateni 6:10). Fie că suntem bancheri sau zidari, a sluji înseamnă a lucra la credința și sfințenia altor oameni, spre slava lui Dumnezeu.

A-ți îndeplini menirea în slujire este mai de preț decât a rămâne în viață. Această convingere este cea care face ca viețile oamenilor cu adevărat devotați să fie atât de pline de inspirație pentru noi. Cei mai mulți dintre ei vorbesc așa cum a făcut și Pavel în Faptele apostolilor 20:24: „Dar eu nu țin numaidecât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus (…)”. A ne duce la bun sfârșit lucrarea pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu este mai de preț decât însăși viața noastră.

S-ar putea să crezi că trebuie să-ți salvezi viața pentru a continua să slujești. Dar nu, modul în care îți pierzi viața s-ar putea să fie piatra de temelie a slujirii tale. Așa a fost și pentru Isus – la vârsta de numai aproximativ 30 de ani.

Nu trebuie să ne îngrijorăm cu rămânerea în viață pentru a ne definitiva lucrarea. Numai Dumnezeu cunoaște intervalul stabilit al slujirii noastre. El va decide când moartea noastră nu este o întrerupere a slujirii noastre, ci mai de grabă un ultim act al ei.

Henry Martyn a avut dreptate atunci când a spus: „Când Dumnezeu vrea ca eu să fac un lucru, atunci nu pot muri.” Cu alte cuvinte, sunt nemuritor atâta timp cât scopul vieții și al slujirii mele nu a fost atins. Prin urmare, slujirea este mai importantă decât viața.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Ministry – More Important Than Life – https://www.desiringgod.org/articles/ministry-more-important-than-life

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: