15 Iulie – Lucrăm prin har

Autor: John Piper

ZIUA 196

Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine. – 1 Corinteni 15:10

Pavel și-a dat seama că prima parte a acestui verset ar putea fi înțeleasă greșit: „am lucrat mai mult decât toți”. Așa că el continuă și spune: „totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine.”.

Pavel nu privește la capacitățile lui. El se uită la harul care îi este dat clipă de clipă. El se bazează și pe harul viitor al lui Dumnezeu. În fiecare clipă, eforturile lui Pavel au fost coordonate și generate de harul lui Dumnezeu. Pavel nu doar că și-a dus la bun sfârșit lucrarea cu recunoștință în harul trecut, ci a avut și încrederea că la momentul potrivit va primi din harul viitor promis de Dumnezeu. Prin ceea ce spune, el mărturisește că nimic din ceea ce a făcut nu a făcut prin propria lui pricepere și putere, ci numai datorită acestui har.

O fi chiar așa? Cred că Pavel spune și mia mult decât atât. Trebuie să înțelegem cuvintele: „totuși nu eu”. Pavel ridică harul lui Dumnezeu la un nivel absolut, dezbrăcându-se de orice merit pe care și l-ar fi putut aroga.

Cu toate acestea, el este împlinitorul acestei lucrări: „am lucrat mai mult decât toți”. El a lucrat. Dar tot el a mărturisit că harul l-a determinat să o facă.

Dacă analizăm părțile acestui verset, rezultatul final este: harul este cel care l-a determinat pe Pavel să facă ceea ce a făcut. Totuși, fiindcă Pavel este împlinitorul faptic al lucrării, modul în care harul devine forța determinantă este prin puterea pe care i-a dat-o ca să slujească.

În timp ce Pavel se confrunta cu povara slujirii de fiecare zi, el și-a plecat capul și a mărturisit că dacă nu i se va acorda har după har în viitor, el nu va putea să continue să slujească.

Poate că a avut în vedere cuvintele lui Isus: „despărțiți de Mine, nu puteți face nimic.” (Ioan 15:5). Așa că el s-a rugat pentru harul viitor necesar în acea zi și a aut încredere în promisiunea că el îi va fi dat.

Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Christos. – Filipeni 4:19

Apoi a continuat să slujească.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: We Work by Grace – https://www.desiringgod.org/articles/we-work-by-grace

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: