16 Iulie – Energie pentru ziua de astăzi

Autor: John Piper

ZIUA 197

Astfel dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința, și înfăptuirea. – Filipeni 2:12-13

Dumnezeu este cel care lucrează în mod decisiv. El lucrează propria noastră mântuire. Tot ceea ce face El este datorită propriei Sale plăceri. Totuși, a crede aceste adevăruri nu trebuie să-i facă pe creștini să devină pasivi. Aceste adevăruri trebuie să-i facă plini de speranță, plini de energie și plini de curaj.

În fiecare zi există ceva nou de făcut în slujirea noastră. Pavel ne poruncește să nu neglijăm acest aspect. Dar el ne mai spune și că tot ceea ce vom face, vom face datorită puterii pe care o primim din partea lui Dumnezeu. Crede această făgăduință! Crede că Dumnezeu va lucra în tine după propria Sa plăcere!

Dumnezeu Însuși, care lucrează cu milă în fiecare moment, ne promite și harul viitor. Pavel nu se concentrează asupra recunoștinței noastre pentru harul trecut atunci când vorbește despre modul în care suntem mântuiți. Și spun acest lucru pentru că atât de mulți creștini care sunt întrebați despre motivul ascultării lor vor răspunde că ascultă din recunoștință. Dar nu asta subliniază Pavel atunci când vorbește despre motivul și puterea slujirii noastre. El face trimitere la credința în ceea ce Dumnezeu Însuși poate să facă și face. Lucrează la mântuirea ta! De ce? Pentru că Dumnezeu îți oferă din plinătatea Lui, har după har. El lucrează la voința ta și tot ceea ce vrei să faci, faci pentru că El vrea așa. Ai încredere în acest lucru datorită tuturor provocărilor care îți bat la ușă.

Puterea harului viitor este puterea Domnului Isus Cel viu – care este mereu lângă noi pentru a lucra ceea ce avem nevoie. Deci, când Pavel descrie efectul harului lui Dumnezeu, el spune: „Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Christos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele.” (Romani 15:18).

Prin urmare, din moment ce nu îndrăznește să vorbească despre nimic altceva decât despre ceea ce Christos a făcut prin el, și de vreme ce vorbește uneori despre ce a făcut prin intermediul acestui har (1 Corinteni 15:10), aceasta trebuie să însemne că puterea harului este de fapt puterea lui Christos.

Ceea ce înseamnă că puterea de care avem nevoie pentru următoarele 5 minute sau următoarele 5 decenii de slujire este harul viitor al atotputernicului Domn Isus Christos, care va fi mereu acolo pentru noi – gata să vrea și gata să lucreze pentru buna Sa plăcere.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Energy for Today’s To-Dos – https://www.desiringgod.org/articles/energy-for-todays-to-dos

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: