19 Iulie – Dumnezeu alege momentul ideal

Autor: John Piper

ZIUA 200

Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. – Evrei 4:16

Dumnezeu intervine exact atunci când avem nevoie de El. Aici, accentul cade pe oportunitatea ajutorului Său.

Slujirea noastră este în viitor – la un moment distanță, la o lună, la un an sau la un deceniu. Prin urmare, avem suficient timp pentru a ne îngrijora. Totuși, când se întâmplă acest lucru, trebuie să ne întoarcem la rugăciune.

Rugăciunea este o manifestare a credinței, care ne leagă astăzi cu harul de mâine. În acest sens, timpul contează.

Dar ce se întâmplă dacă harul vine prea devreme sau vine prea târziu? Evrei 4:16 nu ne oferă doar promisiunea că vom primi harul pentru a ne ajuta la vreme de nevoie, ci că harul va fi și potrivit cu nevoile acelea.

Ideea este că rugăciunea este singura cale prin care putem obține har viitor pentru a ne fi de ajutor la momentul potrivit. Acest har al lui Dumnezeu vine de la tronul harului, iar expresia aceasta înseamnă că harul viitor vine de la Împăratul universului care stabilește toate lucrurile și vremurile prin propria Sa autoritate (Faptele Apostolilor 1:7).

El alege momentul perfect.

Căci înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca o strajă din noapte. – Psalmul 90:4

La nivel mondial, El stabilește vremurile în care națiunile să se ridice și vremurile în care ele să cadă (Faptele Apostolilor 17:26). Și la nivel personal, viața noastră este în mâinile Lui (Psalmul 31:15).

Când ne punem întrebări despre când vom primi harul viitor, trebuie să ne îndreptăm privirile spre tronul harului. Să reținem că nimic nu poate împiedica planul lui Dumnezeu de a ne trimite har atunci când avem cea mai mare nevoie de el. Harul viitor vine întotdeauna la timpul perfect.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: His Timing Is Perfect – https://www.desiringgod.org/articles/his-timing-is-perfect

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: