top
Devoționale zilnice 23 Iulie – Cum să învingi dorințele păcătoase?

23 Iulie – Cum să învingi dorințele păcătoase?

ZIUA 204

Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Christos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. – Evrei 11:24-26

Sau, rezumați-l așa: Prin credință Moise … decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului … pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire.

Credința nu ar trebui să se mulțumească cu plăcerile de o clipă ale păcatului. Noi ar trebui să râvnim după o plăcere de durată. O plăcere veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu spune: “Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice, în dreapta Ta.” (Psalmul 16:11). Deci, credința adevărată nu va fi deturnată către plăcerile înșelătoare ale păcatului. Ea nu va renunța atât de ușor în căutarea bucuriei.

Rolul Cuvântului lui Dumnezeu este de a alimenta apetitul credinței în El. Și, făcând asta, îmi va împiedica inima de la a-și dori să guste plăcerile înșelătoare ale păcatului.

La început, pofta s-ar putea să mă păcălească, făcându-mă să cred că dacă nu voi gusta, voi pierde șansa mea, unica mea șansă, și că a merge pe calea purității este plictisitor. Dar, eu sunt chemat să iau sabia Duhului (Cuvântul lui Dumnezeu) și să încep să lupt.

Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă. – Matei 5:29

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.Filipeni 4:8-9

Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. – Romani 8:6

Preaiubiților, vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. – 1 Petru 2:11

Sămânţa care a căzut între spini îi închipuie pe aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere. – Luca 8:14

Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!Matei 5:8

În timp ce mă rog pentru ca a mea credință să-și găsească pacea în Dumnezeu, sabia Duhului sculptează învelișul de zahăr din otrava poftei și a păcatului. Cu ajutorul Cuvântului, sunt capabil să văd păcatul în urâțenia lui și prin harul lui Dumnezeu, puterea sa ademenitoare este înfrântă.

Sursa originală: How to Defy Sinful Desire – https://www.desiringgod.org/articles/how-to-defy-sinful-desire

Tradus cu permisiune – Translated with permission