top
Devoționale zilnice 4 August – Ești la fel de în siguranță pe cât este Dumnezeu de credincios

4 August – Ești la fel de în siguranță pe cât este Dumnezeu de credincios

Autor: John Piper

ZIUA 216

Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. – Romani 8:30

Între predestinarea din veșnicie și eternitatea viitoare în gloria lui Dumnezeu, nu există loc pentru vreunul care să se piardă.

Niciunul dintre acei care sunt predestinați nu eșuează în a fi chemați. Și nimeni dintre aceia care este chemat, nu eșuează în a fi îndreptățit de Dumnezeu. Și niciunul dintre cei îndreptățiți nu eșuează în a ajunge glorificat. Aceasta este un lanț de oțel care nu poate fi rupt.

Chiar Pavel spune lucrul acesta:

Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Christos. Filipeni 1:6

El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Christos. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Christos, Domnul nostru. – 1 Corinteni 1:8-9

Acestea sunt promisiunile Dumnezeului nostru care nu poate să mintă. Cei care sunt născuți din nou, sunt la fel de în siguranță în mântuirea lor precum este Dumnezeu de credincios.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: As Secure as God Is Faithful – https://www.desiringgod.org/articles/as-secure-as-god-is-faithful

Tradus cu permisiune – Translated with permission