5 August – 10 lucruri la care se referă cuvântul IAHVE

Autor: John Piper

ZIUA 217

Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Așa să vorbești copiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veșnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam. – Exodul 3:15

Numele lui Dumnezeu este aproape întotdeauna tradus cu cuvântul DOMNUL (cu majuscule) în Biblia din limba engleză. Dar, în ebraică, Acest Nume s-ar pronunța ceva de genul IAHVE, și are la bază sintagma „Eu Sunt”.

Deci, de fiecare dată când auzim cuvântul IAHVE, sau de fiecare dată când citim cuvântul DOMNUL (n. trad.: sau Dumnezeu în limba română), ar trebui să te gândești: acesta este un nume propriu (precum Petru sau Ioan) construit având la bază sintagma „Eu Sunt” și care trebuie să ne amintească de faptul că Dumnezeu este absolut.

Există cel puțin 10 lucruri la care se referă numele IAHWEH, „EU SUNT”:

1. Nu are început. Fiecare copil întreabă: Cine l-a făcut pe Dumnezeu? Și fiecare părinte înțelept îi răspunde: Nimeni nu L-a făcut pe Dumnezeu. Dumnezeu pur și simplu există. Și a existat dintotdeauna. Fără început.

2. Dumnezeu nu va avea sfârșit. Dacă nu a luat ființă, atunci nici nu poate ieși din ființă, pentru că este veșnic.

3. Dumnezeu este realitatea absolută. Nu există nicio realitate înaintea Lui. Nu există realitate în afara Lui decât dacă El dorește acest lucru. El este etern, fără spațiu, fără univers, fără gol. Doar El.

4. Dumnezeu este cu totul independent. El nu depinde de nimic care să-L aducă în ființă sau să-L sprijine sau să-L sfătuiască sau să-L facă ceea ce este.

5. Tot ce nu este Dumnezeu depinde în totalitate de Dumnezeu. Întregul univers este secundar. El a luat ființă prin decretul lui Dumnezeu și rămâne în existență atâta timp cât Dumnezeu nu își retrage acest decret.

6. Prin comparație cu Dumnezeu, tot universul este un nimic. Realitatea vizibilă este dependentă de realitatea absolută, care este independentă. Tot ceea ce ne poate uimi în acest univers, chiar și galaxiile, sunt un nimic în comparație cu Dumnezeu.

7. Dumnezeu este neschimbat. El este același ieri, azi și în veci. El nu poate fi îmbunătățit. El nu devine un nimic. El este cine este.

8. Dumnezeu este standardul absolut al adevărului, al bunătății și al frumuseții. Nu există o carte care să cuprindă tot ceea ce este bun și corect. Nici măcar un almanah. Nu există nicio grupare de persoane care să determine ce este frumos. El Însuși este standardul a ceea ce este drept, a aceea ce este adevărat și a ceea ce este frumos.

9. Dumnezeu face tot ce vrea și este întotdeauna drept, frumos și în acord cu adevărul. Toată realitatea care este în afara Lui este creația și proiectarea Sa absolută. Deci, El este complet liber de orice constrângeri în a face ceva sau nu.

10. Dumnezeu este cea mai importantă și cea mai valoroasă realitate și persoană din univers. El este mai demn de interes, atenție, admirație și bucurie decât toate celelalte realități, inclusiv decât întreg universul.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: 10 Things „Yahweh” Means – https://www.desiringgod.org/articles/10-things-yahweh-means

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: