6 August – Isus a câștigat rezistența ta

Autor: John Piper

ZIUA 218

Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi. – Luca 22:30

Acest lucru înseamnă că noul legământ, exprimat cel mai clar în Ieremia 31 și 32, a fost asigurat și sigilat cu sângele lui Isus Christos. Noul legământ se împlinește pentru poporul lui Dumnezeu care are încredere în Mesia, Isus, datorită faptului că Isus a murit pentru a-l institui.

Ce asigură acest nou legământ pentru toți cei care aparțin lui Christos? Perseverență în credință până la capăt.

Să citim Ieremia 32:40:

Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de Mine.

Legământul veșnic – noul legământ – include promisiunea care nu poate fi încălcată: le voi pune în inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de la Mine. Nu se vor depărta! Este imposibil! Christos a pecetluit acest legământ cu sângele Său. El a cumpărat perseverența ta dacă ești cu adevărat în Domnul Isus Christos.

Dacă azi ești perseverent, o datorezi sângelui lui Isus. Duhul Sfânt lucrează în tine pentru a-ți păstra credința, onorând astfel jertfa lui Isus. Dumnezeu Duhul lucrează în noi ceea ce Fiul a obținut prin moartea Sa. Tatăl a plănuit, Fiul a cumpărat, Duhul aplică – toate în mod infailibil.

Dumnezeu este total dedicat perseverenței și siguranței eterne a copiilor Săi cumpărați cu preț de sânge.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Jesus Bought Your Endurance – https://www.desiringgod.org/articles/jesus-bought-your-endurance

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: