7 August – Motivul existenței lumii acesteia

Autor: John Piper

ZIUA 219

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. – Geneza 1:27

Dumnezeu i-a creat pe oameni după chipul Său, astfel încât lumea să-L reflecte pe Dumnezeu. Imaginea Lui. Șapte miliarde de statui ale lui Dumnezeu. Pentru ca nimeni să nu poată spună că nu a înțeles scopul creației.

Nimeni (cu excepția cazului în care este cu totul orb) nu poate să rateze scopul umanității, și anume, cunoașterea iubirea și descoperirea lui Dumnezeu. Îngerii strigă în Isaia 6:3: „Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!”. Pământul este plin de miliarde de purtători de imagini umane. Ruine glorioase.

Dar nu doar oameni. Ci și natura. De ce există o lume atât de uluitoare? De ce un univers atât de vast?

Am citit odată că există mai multe stele în univers decât sunt cuvinte și sunete pe care toți oamenii din toate timpurile le-au rostit vreodată. De ce sunt atât de multe? De ce universul este atât de mare? Atât de strălucitor? La distanțe atât de inimaginabile? Biblia este foarte clară: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu (…)” (Psalmul 19:1).

Dacă cineva întreabă: Dacă pământul este singura planetă locuită și omul este singurul locuitor rațional dintre stele, ce rost are un univers atât de mare și de gol? Răspunsul este: pentru că nu este vorba despre noi. Este vorba despre Dumnezeu. Și dacă gândim așa, Îl subestimăm. Dumnezeu este mai glorios. Mai pin de putere. Mai mare. Mai luminos. Decât toate galaxiile la un loc. Un om înțelept a spus că universul este asemenea unei nuci pe care Dumnezeu o poartă în buzunar.

Dumnezeu ne-a creat ca să-l cunoaștem, să-l iubim și să-l reflectăm. Și apoi ne-a dat un indiciu despre ce Îi place : universul.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Point of Creation – https://www.desiringgod.org/articles/the-point-of-creation

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: