9 August – Sfârșitul Evangheliei

Autor: John Piper

ZIUA 221

Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Christos, prin care am căpătat împăcarea. – Romani 5:9-11

Ce ne trebuie pentru a fi mântuiți? Versetul 9 o spune clar: Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu.. Dar, este acesta premiul cel mai bun și cel mai satisfăcător al Evangheliei?

Nu. Versetul 10 spune: „cu mult mai mult acum … vom fi mântuiți prin viața Lui.” Apoi versetul 11 duce ideea până la sfârșit, adică explică scopul ultim al Evangheliei: „și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu (…)”.

Acesta este scopul final și cel mai înalt al Evangheliei. Nu există un alt „mai mult decât atât” după versetul 11. Există doar explicația lui Pavel despre cum am ajuns în această stare: „prin Domnul nostru Isus Christos, prin care am căpătat împăcarea.”.

Sfârșitul Evangheliei este bucuria în Dumnezeu. Cel mai înalt, mai deplin, mai profund și mai dulce bine al Evangheliei este Dumnezeu Însuși, de care se bucură poporul Său răscumpărat.

Dumnezeu, prin Christos, a devenit prețul (Romani 5:6-8) și tot Dumnezeu, în Christos, a devenit premiul (Romani 5:11).

Evanghelia este acea veste bună că Dumnezeu a cumpărat pentru noi bucuria veșnică în El Însuși.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The End of the Gospel – https://www.desiringgod.org/articles/the-end-of-the-gospel

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: