11 August – Diferite momente ale harului

Autor: John Piper

ZIUA 223

De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Christos să fie proslăvit în voi și voi, în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Christos. – 2 Tesaloniceni 1:11-12

Harul nu se referă doar la dispoziția lui Dumnezeu de a ne face bine atunci când noi nu merităm (noi numim acest lucru dar nemeritat). Harul lui Dumnezeu este, de asemenea, și o putere din partea lui Dumnezeu, care acționează în viețile noastre șif ace ca lucrurile bune să se întâmple în noi și pentru noi – lucruri pe care, evident, nu le merităm.

Pavel a spus că noi săvârșim lucruri bune prin El (versetul 11). Și, apoi, adaugă la sfârșitul versetului 12: „potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Christos.”. Puterea care lucrează în viețile noastre pentru a face posibilă ascultarea care Îl glorifică pe Christos, este, de fapt, o manifestare a harului lui Dumnezeu.

Putem vedea acest lucru și în 1 Corinteni 15:10:

Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine.

Deci, harul este o putere activă, prezentă și transformatoare, care permite ascultarea.

Acest har, care emană de la Dumnezeu către tine, este atât trecut, cât și viitor. A făcut deja ceva pentru tine sau în tine, și, prin urmare, este trecut. Dar, este și pe cale să facă ceva în tine și pentru tine, și, deci, harul are și un element viitor – atât pentru peste 5 secunde, cât și pentru 5 milioane de ani.

Harul lui Dumnezeu se revarsă mereu peste cascada prezentului din râul inepuizabil al harului, care vine la tu cel din viitor, din izvorul trecut și inepuizabil al lui Dumnezeu. În următoarele cinci minute, vei primi harul lui Dumnezeu care va curge și către viitor – asta este credința ta; și apoi vei acumula încă cinci minute de har în rezervorul trecutului – și pentru asta ești mulțumitor.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Different Tenses of Grace – https://www.desiringgod.org/articles/the-different-tenses-of-grace

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: