13 August – Trei exemple despre cum credința împlinește hotărârile bune

Autor: John Piper

ZIUA 225

De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. – 2 Tesaloniceni 1:11

Când Pavel spune că Dumnezeu împlinește hotărârile noastre bune prin puterea Sa și datorită credinței (el numește faptele noastre „fapte ale credinței”), el se referă la faptul că învingem păcatul și facem ceea ce este drept datorită credinței și aceasta datorită faptului că suntem pe deplin satisfăcuți în tot ceea ce avem de la Dumnezeu și în tot ceea ce ne promite El, atât în următoarele 5 minute, cât și în următoarele 5 luni, decenii și chiar până în eternitate.

Iată trei exemple despre cum s-ar putea manifesta acest lucru în viața ta:

1. Dacă îți dedici inima fără limite, puterea lui Dumnezeu de a împlini această hotărâre va veni la tine pe măsură ce te încrezi în harul Său viitor.

Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Christos. Filipeni 4:19

De asemenea și promisiunea:

(…) cine seamănă mult, mult va secera. – 2 Corinteni 9:6b

Totodată și făgăduința:

Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. – 2 Corinteni 9:8

2. Dacă îți convingi inima să renunțe la pornografie, puterea lui Dumnezeu de a împlini această hotărâte va veni la tine pe măsură ce te încrezi în harul Lui viitor și în făgăduința:

Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! – Matei 5:8

Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă. – Matei 5:29

Mult mai bine! Minunat de bine! Perfect de bine!

3. Și dacă te rogi lui Christos atunci când ai ocazia, puterea lui Dumnezeu de a împlini acestă hotărâre va veni la tine chiar în timp ce te încrezi în harul viitor al promisiunii:

(…) să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela. – Matei 10:19

Fie ca Dumnezeu să sporească credința noastră în făgăduințele prețioase ale Sale – care sunt promisiuni ale harului Său viitor și inepuizabil, cumpărat cu preț de sânge și care îl înalță pe Christos.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Three Examples of How Faith Fulfills Good Resolves – https://www.desiringgod.org/articles/three-examples-of-how-faith-fulfills-good-resolves

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: