14 August – Dumnezeu iartă și rămâne drept

Autor: John Piper

ZIUA 226

Dumnezeu a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Și Natan a zis lui David: „Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri.” – 2 Samuel 2:13-14

Acesta este un lucru scandalos. Urie a murit. Bat-Șeba este violată. Copilul va uri. Și Natan spune: Domnul îți iartă păcatul.

Pur și simplu? David a comis adulter. David a orchestrat crima împotriva lui Urie. El a disprețuit Cuvântul Domnului (2 Samuel 12:9). L-a disprețuit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu pur și simplu îi iartă păcatul?!

Ce fel de judecător drept este Dumnezeu? Un judecător drept nu trece peste viol, crimă și minciună.

Aceasta a fost una dintre cele mai mari probleme teologice ale lui Pavel – foarte diferită de cele cu care se confruntă oamenii astăzi – și anume: cum poate Dumnezeu să ierte păcatul și să rămână în continuare drept? Iată ce spune Pavel în Romani 3:25-26:

Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca, în vremea de acum, să-Și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. – Romani 3:25-26

Cu alte cuvinte, indignarea pe care o simțim atunci când pare că Dumnezeu trece pur și simplu peste păcatul lui David ar fi o indignare bună dacă Dumnezeu ar mătura pur și simplu păcatul lui David sub covor. Dar nu se întâmplă așa.

Dumnezeu vedea, încă din vremea lui David, peste veacuri, moartea Fiului Său, Isus Christos, care avea să moară în locul lui David, astfel încât credința lui David în mila lui Dumnezeu și lucrarea mântuitoare a Tatălui să-l unească pe David cu Christos. Și, în mintea atotștiutoare a lui Dumnezeu, păcatele lui David sunt socotite în sarcina lui Christos, iar neprihănirea lui Christos este socotită în sarcina lui David, iar Dumnezeu trece cu dreptate peste păcatul lui David, de dragul lui Christos.

Moartea Fiului lui Dumnezeu este de asemenea revoltătoare, iar slava lui Dumnezeu pe care o susține este suficient de mare, pentru ca Dumnezeu să fie considerat în continuare drept atunci când iartă adulterul, uciderea și minciuna lui David. Și toate păcatele noastre.

Dumnezeu rămâne neprihănit și perfect drept, în timp ce arată milă celor care au credință în Isus, indiferent cât de multe sau cât de monstruoase sunt păcatele lor. Aceasta este o veste nespus de bună!

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: God Forgives and Is Still Just – https://www.desiringgod.org/articles/god-forgives-and-is-still-just

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: