21 August – Un Dumnezeu fericit și neclintit

Autor: John Piper

ZIUA 233

V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. – Ioan 15:11

Dumnezeu este absolut suveran.

Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. – Psalmul 115:3

El nu este frustrat. El se bucură de toate lucrările Sale atunci când le contemplă ca pe culorile mozaicului istoriei răscumpărării. El este un Dumnezeu de neclintit.

Fericirea Lui emană din încântarea pe care o are în Sine Însuși. Înainte de creație, EL s-a bucurat de chipul slavei Sale în persoana Fiului Său – în care Își găsește plăcerea (Matei 3:17). Atunci bucuria lui Dumnezeu s-a manifestat audibil.

Toate acestea încântă inima lui Dumnezeu pentru că ele reflectă slava Lui. Cerurile spun slava lui Dumnezeu (Psalmul 19:1).

În veci să țină slava Domnului! Să se bucure Domnul de lucrările Lui! – Psalmul 104:31

El face tot ce face pentru a păstra și manifesta acea slavă și pentru că sufletul Lui se bucură în asta.

Toate lucrările lui Dumnezeu culminează cu laudele poporului Său răscumpărat:

Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită! – Psalmul 150:2

Punctul culminant al fericirii sale este încântarea pe care o simte fiind înconjurat de ecourile laudelor sfinților:

Nu de puterea calului Se bucură El, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. – Psalmul 147:10-11

Dar, lauda noastră nu este numai desfătarea lui Dumnezeu, ca un ecou al excelenței Sale, ci este și apogeul bucuriei noastre. Lauda noastră este apogeul bucuriei pe care îl avem când vedem și savurăm măreția lui Dumnezeu.

Prin urmare, lauda pe care și-o ia Dumnezeu de la noi și pe care noi i-o dăm Lui sunt aceeași lucrare. Acesta este marele rezultat al Evangheliei slavei și a harului lui Dumnezeu în Christos Isus.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: An Unshakably Happy God – https://www.desiringgod.org/articles/an-unshakably-happy-god

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: