30 August – Creșterea Bisericii în viziunea lui Dumnezeu

Autor: John Piper

ZIUA 242

Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. – Romani 9:8

Imaginează-ți-l pe Avraam, din Vechiul Testament, ca păstor de biserică. Domnul îi spune: Te voi binecuvânta iar slujirea ta va prospera, însă biserica este stearpă și nu are copii.

Ce face Avraam? Începe să dispere. Îmbătrânește, iar soția lui tot stearpă este. Așa că el decide să dea naștere unui fiu, fără să aștepte intervenția lui Dumnezeu. Se culcă cu Agar, roaba soției sale (Geneza 16:4), dar, copilul rezultat (Ismael) nu este copilul făgăduinței.

Dumnezeu îl ia prin surprindere pe Avraam când îi spune: „îți voi da un fiu din Sara” (Geneza 17:16). Așa că Avram strigă înaintea lui Dumnezeu: „Să trăiască Ismael înaintea Ta!” (Geneza 17:18). Avraam vrea ca lucrarea propriului său efort uman să fie împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îi spune din nou: „Cu adevărat, nevasta ta Sara îți va naște un fiu” (Geneza 17:19).

Dar Sara avea 90 de ani. A fost stearpă toată viața și deja era la menopauză. Avraam avea 100 de ani. Singura speranță pentru un copil al făgăduinței nu rămânea decât intervenția uluitoare și supranaturală a lui Dumnezeu.

Asta înseamnă să fii „copilul făgăduinței” – să te naști „nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:13). Singurii copii care contează pentru Dumnezeu sunt copiii făgăduinței care sunt născuți în mod supranatural. În Galateni 4:28-29 Pavel spune:

Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. – Galateni 4:28-29

Gândește-te din nou la Avraam ca un păstor de biserică. Biserica lui nu crește așa cum crede el. S-a săturat să aștepte intervenția supranaturală și se îndreaptă spre o „Agar” și crede că poate să atragă oameni la Dumnezeu fără lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt.

Cu toate acestea, aceea nu va fi o biserică a lui Isaac, ci a ismaeliților – copii ai cărnii, nu copii ai lui Dumnezeu.

Dumnezeu să ne ferească de acest tip de succes fatal! Caută întotdeauna să aștepți lucrarea decisivă și supranaturală a lui Dumnezeu!

Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. – Proverbe 21:31

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Church Growth God’s Way – https://www.desiringgod.org/articles/church-growth-gods-way

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: