31 August – Leul și Mielul

Autor: John Piper

ZIUA 243

Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga. Și nimeni nu-I va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruiască judecata. Și neamurile vor nădăjdui în Numele Lui. – Matei 12:18-20, citând din Isaia 42

Însuși sufletul Tatălui se bucură de blândețea și compasiunea de slujitor pe care a arătat-o Fiul Său.

Când o trestie este îndoită și este pe cale să se rupă, Slujitorul o va ține cu blândețe în picioare până când se va vindeca. Atunci când un fitil mocnește și abia mai are căldură, Slujitorul nu-l va stinge, ci îl va lua în mână și va sufla ușor până când va începe să ardă din nou.

Așa spune Tatăl: Iată Robul Meu, în care sufletul Meu își găsește plăcerea! Valoarea și frumusețea Fiului provin nu doar din măreția Sa, nici doar din blândețea Sa, ci și din felul în care acestea se îmbină în mod perfect.

Când îngerul strigă în Apocalipsa 5:2: „Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile?” răspunsul vine: „Nu plânge: Iată că Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei.” (Apocalipsa 5:5).

Dumnezeu iubește puterea Leului din Iuda! Acesta este motivul pentru care numai El este vrednic în ochii lui Dumnezeu să deschidă cărțile istoriei și să dezvăluie ultimele zile.

Dar imaginea nu este completă. Cum a cucerit Leul? Versetul următor descrie apariția Lui: „Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea înjunghiat (…)” (Apocalipsa 5:6). Isus este vrednic de plăcerea Tatălui nu numai ca Leu al lui Iuda, ci și ca Miel înjunghiat.

Aceasta este slava deosebită a lui Isus Christos, Fiul întrupat al lui Dumnezeu – adică îmbinarea perfectă între măreție (Leu) și blândețe (Miel).

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Lion and the Lamb – https://www.desiringgod.org/articles/the-lion-and-the-lamb

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: