2 Septembrie – Devastat și încântat

Autor: John Piper

ZIUA 245

Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. – Deuteronom 7:6

Cum ar suna doctrinele harului (vechiul termen puritan pentru învățătura calvinistă despre harul suveran al lui Dumnezeu în mântuirea noastră (TULIP, sau în română TAIHP) dacă din fiecare parte din acest har ar curge seva desfătării la care se referă Augustin?

Totala depravare nu este doar răutate, ci orbire față de frumusețea lui Dumnezeu și moarte față de cea mai profundă bucurie.

Alegerea necondiționată înseamnă că desăvârșirea bucuriei noastre în Isus a fost plănuită pentru noi încă din veșnicie, ca debordare a bucuriei lui Dumnezeu în părtășia cu Sfânta Treime.

Ispășirea limitată este asigurarea de faptul că bucuria indestructibilă în Dumnezeu le este garantată în mod infailibil celor din poporul lui Dumnezeu, prin intermediul sângelui noului legământ.

Harul irezistibil este angajamentul și puterea iubii lui Dumnezeu de a ne asigura că ne vom ține de plăcerile sinucigașe ale păcatului, ci vom fi eliberați prin puterea suverană a adevăratelor desfătări și valori.

Perseverența sfinților este lucrarea atotputernică a lui Dumnezeu pentru a nu ne lăsa să cădem în robia finală a plăcerilor păcatului, ci să fim păstrați, prin suferință, pentru o moștenire a deplinătății bucuriei în prezența Lui.

Dintre cele cinci, alegerea necondiționată oferă sufletului cele mai dure și cele mai dulci judecăți. Faptul că este o alegere necondiționată, distruge orice fel de mândrie de sine (partea dură). Și faptul că este o alegere necondiționată, face ca apartenența la Dumnezeu să fie prețioasă (aceasta este partea dulce).

Aceasta este una dintre frumusețile doctrinelor biblice ale harului: cele mai mari devastări ale lor ne pregătesc pentru cele mai mari delicii ale lor.

Cât de mult ni se aplică aceste cuvinte:

Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. (Deuteronom 7:6)

căci alegerea nu este în niciun fel dependentă de noi. Pentru a ne proteja de mândrie, Dumnezeu ne învață că alegerea noastră este necondiționată.

Numai libertatea devastatoare și caracterul necondiționat al harului alegerii urmate de toate celelalte lucrări ale harului mântuitor – numai pe acestea să le luăm și să le gustăm, pentru că sunt niște daruri minunate, și să renunțăm la mândrie.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Devastated and Delighted – https://www.desiringgod.org/articles/devastated-and-delighted

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: