4 Septembrie – Ce este nou la Noul Legământ?

Autor: John Piper

ZIUA 247

„Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea”, zice Domnul: „voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.” – Ieremia 31:33

Isus spulberă orice formă de disociere absolută și finală de poruncile Sale.

El spune: „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele (…) Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” (Ioan 14:15, 12). De asemenea: „Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui.” (Ioan 15:10).

Gândirea în termeni de porunci și de ascultare nu L-a împiedicat pe Isus să se bucure de iubirea Tatălui Său. Și se așteaptă ca simțămintele noastre despre El, ca unul care emite porunci, să nu împiedice relația noastră cu El.

Acest lucru este crucial de realizat deoarece relația Noului Legământ pe care o avem cu Dumnezeu prin Isus Christos nu este o relație care să nu aibă la pază anumite porunci. Diferența de bază dintre Vechiul Legământ oferit de Dumnezeu prin Legea mozaică și Noul Legământ oferit de Dumnezeu prin Christos nu este că unul avea porunci iar celălalt nu.

Diferențele cheie sunt:

  1. Mesia, Isus, a venit și și-a dat propriul sânge ca Nou Legământ (Matei 26:28; Evrei 10:29), astfel că de acum înainte EL este Mijlocitorul acestui Nou Legământ, toți cei mântuiți fiind salvați prin credința conștientă în El.
  2. Vechiul Legământ a devenit „învechit” (Evrei 8:13) și nu mai guvernează poporul lui Dumnezeu de sub Noul Legământ (2 Corinteni 3:7-18; Romani 7:4, 6; Galateni 3:19).
  3. Inima nouă pe care ne-a promis-o Dumnezeu precum și puterea Duhului Sfânt ne sunt date prin credință.

În Vechiul Legământ, puterea de a asculta de Dumnezeu nu a fost revărsată la fel de deplin ca prin intermediul Domnului Isus.

Dar Domnul nu v-a dat minte să pricepeți, nici ochi să vedeți, nici urechi să auziți până în ziua de azi. – Deuteronom 29:4

Ceea ce este nou cu Noul Legământ nu este că nu există porunci, ci este că promisiunea lui Dumnezeu s-a împlinit.

„Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.” – Ieremia 31:33

Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele. – Ezechiel 38:27

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: What’s New About the New Covenant – https://www.desiringgod.org/articles/whats-new-about-the-new-covenant

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: