6 Septembrie – Iubire prezentă și puternică

Autor: John Piper

ZIUA 249

Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Christos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? – Romani 8:35

Observați trei lucruri în Romani 8:35:

1. Christos ne iubește acum

O soție ar putea spune despre soțul ei decedat: Nimic nu mă va despărți de dragostea lui. Ar putea să spună că amintirea iubirii soțului ei va rămâne dulce și puternică toată viața. Dar nu la asta se referă Pavel în versetul citit.

În Romani 8:34 se spune clar: „Christos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi!” Motivul pentru care Pavel spune că nimic nu ne va despărți de iubirea lui Christos este pentru că Isus este viu și ne iubește chiar acum.

El stă la dreapta lui Dumnezeu și domnește pentru noi. El și mijlocește pentru noi, ceea ce înseamnă că are grijă ca lucrarea de mântuire începută în dreptul nostru să fie dusă la bun sfârșit, salvându-ne de ispitele noastre și ducându-ne în siguranță la viața veșnică. Dragostea lui nu este doar o amintire. Este o acțiune de fiecare moment a Fiului atotputernic și viu al lui Dumnezeu, pentru a ne duce la bucuria veșnică.

2. Iubirea lui Christos este eficientă în a ne proteja de cădere și, prin urmare, ea nu este o iubire universală, ci o iubire numai pentru poporul Său, adică pentru cei care, potrivit Romani 8:28, Îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați conform planului Său

Aceasta este rugăciunea din Efeseni 5:25: „Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Christos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea.” Este vorba de dragostea lui Christos pentru biserică, mireasa Lui. Christos are o dragoste pentru toți, dar are și o iubire specială și mântuitoare pentru mireasa Lui. Știi că faci parte din acea mireasă dacă ai încredere în Christos. Oricine – fără excepții – oricine are credință în Christos poate spune: Eu sunt parte din mireasa Lui, din biserica Lui, din cei chemați și aleși ai Lui, din cei care, conform Romani 8:35, sunt păstrați și protejați pentru totdeauna, indiferent ce va veni.

3. Această iubire atotputernică, eficientă și protectoare nu ne scutește de calamitățile din această viață, ci ne poartă cu siguranță prin ele către bucuria veșnică cu Dumnezeu

Moartea va fi un eveniment care ni se va întâmpla, dar nu vom fi despărțiți de Dumnezeu prin moarte. Când Pavel spune în versetul 35 că: sabia nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu, el se referă la faptul că și dacă ar fi să fim uciși, noi tot nu vom fi despărțiți de iubirea lui Christos.

Astfel, suma tuturor lucrurilor din versetul 35 este următoarea: Isus Christos își iubește poporul cu putere, cu o dragoste minunată, clipă de clipă, dragoste care nu ne salvează de orice nenorocire, dar ne protejează pentru bucuria veșnică în prezența Lui chiar și dacă ar fi să ne treacă prin suferință sau chiar moarte.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Present and Powerful Love – https://www.desiringgod.org/articles/present-and-powerful-love

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: