7 Septembrie – Dușmanii dăruiți de Dumnezeu și credința dăruită de Dumnezeu

Autor: John Piper

ZIUA 250

Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Christos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Christos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El. – Filipeni 1:27-29

Pavel le-a spus filipenilor că a trăi demn de Evanghelia lui Christos înseamnă să fi neînfricat înaintea dușmanilor. Apoi a explicat ce înseamnă neînfricarea.

Logica este aceasta: Dumnezeu ți-a dat două daruri, nu doar unul: credința și suferința. Așa spune versetul 29: Căci cu privire la Christos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți în El.

În acest context, asta înseamnă că atât credința cât și suferința ta sunt daruri din partea lui Dumnezeu. Când Pavel spune să nu te sperii de dușmanii tăi, el s-a gândit la cel puțin două motive:

Un motiv este că dușmanii sunt în mâna lui Dumnezeu. Opoziția lor este un dar de la Dumnezeu. El îi guvernează. Asta spune prima parte din versetul 29.

Al doilea motiv pentru care să nu-ți fie frică este pentru că neînfricarea ta, adică credința ta, este tot în mâna lui Dumnezeu. Ea este tot un cadou. Aceasta este a doua parte a versetului 29.

Deci, logica neînfricării în fața dușmanilor este acest dublu adevăr: atât necazurile tale, cât și credința ta sunt daruri ale lui Dumnezeu.

De ce se spune despre acestea că vi s-a dat harul? Pentru că Evanghelia este vestea bună că sângele legământului lui Christos a obținut în mod infailibil pentru tot poporul Său lucrarea suverană a lui Dumnezeu de a ne da credință și de a ne guverna dușmanii – întotdeauna pentru binele nostru veșnic Asta a asigurat harul Evangheliei. Prin urmare, a trăi în acest fel arată puterea și bunătatea Evangheliei.

Astfel, nu te teme. Dușmanii tăi oricum nu pot face mai mult decât dă Dumnezeu. Și tot El va fi el care îți va da și credința de care vei avea nevoie. Aceste promisiuni sunt cumpărate cu sânge și pecetluite. Sunt promisiuni ale Evangheliei.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: God-Given Foes and God-Given Faith – https://www.desiringgod.org/articles/god-given-foes-and-god-given-faith

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: