top
Devoționale zilnice 8 Septembrie – Cum să-L răsplătești pe Dumnezeu?

8 Septembrie – Cum să-L răsplătești pe Dumnezeu?

Autor: John Piper

ZIUA 251

Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema Numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului, în fața întregului Său popor. – Psalmul 116:12-14

Însăși folosirea limbajului „Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine” îmi dă emoții. Rambursarea a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi ar putea să ne ducă cu gândul la faptul că ceea ce Dumnezeu ne dă este garantat printr-un fel de ipotecă. Este generos, dar trebuie plătit înapoi.

Pavel a spus în Faptele Apostolilor 17:25 că Dumnezeu nu are nevoie de nimic din ce ar putea face omul, pentru că El Însuși dă întregii omeniri viață și suflare. Cu alte cuvinte, nu poți să-i dai lui Dumnezeu nimic ce nu are sau nu poți să faci ceva pentru Dumnezeu, ceva ce El Însuși nu ți-a dat mai întâi.

Observați acest lucru și în 1 Corinteni 15:10: „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine.”. Deci, niciuna dintre lucrările noastre nu poate fi vreodată o plată către Dumnezeu, pentru că însăși lucrările noastre sunt daruri din partea lui Dumnezeu. Cu fiecare faptă pe care o facem pentru Dumnezeu ajungem tot mai îndatorați față de harul Său.

Așadar, în Psalmul 116, psalmistul nu se referă la o plată obișnuită, ci la un act de primire care mărește harul continuu al lui Dumnezeu. Nu mărește ingeniozitatea noastră.

Răspunsul psalmistului la întrebarea lui: „Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine?” este: „Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema Numele Domnului.” Cu alte cuvinte, îl chem pe Domnul să îmi umple paharul. A plăti înapoi lui Dumnezeu înseamnă a continua să-L primim pe el, pentru ca bunătatea neepuizată a Domnului să fie mărită în fiecare zi.

A ridica paharul izbăvirilor înseamnă a pune mâna pe mântuirea extraordinară a Domnului, a bea acest pahar și a dori tot mai mult. Știm acest lucru datorită următoarei propoziții: voi chema Numele Domnului”. Adică voi cere mai mult ajutor. Ce ia-i dat lui Dumnezeu ca răspuns pentru bunăvoința Sa? Răspuns: O să-i cer din nou. Îi voi aduce lui Dumnezeu lauda și tributul că nu are niciodată nevoie de mine, dar este mereu plin de foloase atunci când am nevoie eu de El (și eu am nevoie în continuu).

Atunci psalmistul spune: Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului. Dar cum le voi împlini? Prin a bea paharul izbăvirilor și prin a-L chema pe Dumnezeu. Adică le voi împlini prin credința în promisiunea că El îmi va da și îmi pregătește tot mai mult har atot-suficient.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: How to Repay God – https://www.desiringgod.org/articles/how-to-repay-god

Tradus cu permisiune – Translated with permission