16 Septembrie – Desfătarea finală a sufletului

Autor: John Piper

ZIUA 259

Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte: aș vrea să locuiesc toată viața mea în Casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de Templul Lui. – Psalmul 27:4

Dumnezeu nu rămâne dator cu un răspuns la dorințele smerite ale sufletului nostru. El vine și ridică povara păcatului și ne umple inima de bucurie și recunoștință.

Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda! – Psalmul 30:11-12

Dar bucuria noastră nu emană doar din recunoștința noastră, ci are în vedere și speranța:

Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda; El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la Tine mă gândesc (…) – Psalmul 42:5-6

Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. – Psalmul 130:5

În cele din urmă, inima nu tânjește după darurile bune ale lui Dumnezeu, ci după Dumnezeu Însuși. Să-L vezi și să-L cunoști și să fii în prezența Lui este sărbătoarea finală a sufletului. Dincolo de asta nu mai există nimic. Cuvintele nu pot exprima această bucurie. Putem să-i spunem plăcere, bucurie, încântare, dar toate aceste cuvinte nu fac decât să ne arate cât de minunată va fi experiența aceea și cât de greu ne este să ne exprimăm.

Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte: aș vrea să locuiesc toată viața mea în Casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de Templul Lui. – Psalmul 27:4

Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice, în dreapta Ta. – Psalmul 16:11

Domnul să-ți fie desfătarea (…) – Psalmul 37:4

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Soul’s Final Feast – https://www.desiringgod.org/articles/the-souls-final-feast

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: