19 Septembrie – Privilegiul nostru extraordinar

Autor: John Piper

ZIUA 262

Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt” (…) – Exod 3:14a

Una dintre implicațiile magnificului nume EU SUNT CEL CE SUNT, este că acest Dumnezeu infinit și absolut s-a apropiat de noi prin Domnul Isus Christos.

În Ioan 8:56-58, Isus răspunde criticilor aduse de conducătorii evrei. El spune: „Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea; a văzut-o și s-a bucurat. „N-ai nici cincizeci de ani” I-au zis iudeii, „și ai văzut pe Avraam?!” Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.””.

Putea Isus să rostească vorbe mai minunate decât acestea? Când Isus a spus: „Mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.”, El a preluat tot adevărul măreț al Numelui lui Dumnezeu, l-a învăluit în smerenia slujirii, s-a oferit să ispășească toată răzvrătirea noastră și a croit o cale pentru noi ca să vedem gloria acestui Dumnezeu infinit și absolut, fără teamă.

În Isus Christos, noi, cei născuți din Dumnezeu, avem privilegiul nespus de a-L cunoaște pe IHWH ca Tatăl nostru – EU SUNT CEL CE SUNT – Dumnezeul:

  • care există;
  • a cărui personalitate și putere se datorează numai Lui Însuși;
  • care nu se schimbă niciodată;
  • de la care emană toată puterea și energia din univers;
  • căruia toată creația trebuie să-i dea laudă.

Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne! – Psalmul 9:10

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Our Unspeakable Privilege – https://www.desiringgod.org/articles/our-unspeakable-privilege

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: