21 Septembrie – Muniție împotriva anxietății

Autor: John Piper

ZIUA 264

Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. – Filipeni 4:6

Unul dintre lucrurile pentru care suntem recunoscători atunci când ne adresăm lui Dumnezeu cu cererile noastre, sunt promisiunile Lui. Acestea reprezintă muniția din tun care distruge necredința care aduce cu ea îngrijorarea. Iată strategia mea de luptă.

Când sunt îngrijorat că slujirea mea este inutilă, lupt cu necredința folosindu-mă de promisiunea din Isaia 55:11: „tot așa și Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele.”

Când sunt îngrijorat că sunt prea slab pentru a-mi face lucrarea, lupt cu necredința folosindu-mă de promisiunea lui Christos: „Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” (2 Corinteni 12:9).

Când sunt îngrijorat de deciziile pe care trebuie să le iau cu privire la viitor, lupt cu necredința folosindu-mă de promisiunea: „Eu, zice Domnul, te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (Psalmul 32:8).

Când sunt îngrijorat despre înfruntarea adversarilor mei, lupt cu necredința folosindu-mă de promisiunea: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră?” (Romani 8:31).

Când sunt îngrijorat de bunăstarea celor pe care îi iubesc, lupt cu necredința folosindu-mă de promisiunea că dacă eu, fiind rău, știu să dau lucruri bune copiilor mei, „cu atât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!” (Matei 7:11).

Când lupt pentru a-mi menține echilibrul spiritual, îmi amintesc că oricine a părăsit casă, frați, surori, mamă sau tată, copii sau averi pentru numele lui Christos: „va primi acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viața veșnică.” (Marcu 10:29-30).

Când sunt îngrijorat pentru că sunt bolnav, lupt cu necredința folosindu-mă de promisiunea: „De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.” (Psalmul 34:19).

Și iau cu cutremur promisiunea: „Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. (Romani 5:3-5).

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Ammunition Against Anxiety – https://www.desiringgod.org/articles/ammunition-against-anxiety

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: