top
Devoționale zilnice 24 Septembrie – Căutarea bucuriei lui Isus

24 Septembrie – Căutarea bucuriei lui Isus

Autor: John Piper

ZIUA 267

Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. – Evrei 12:2

Contrazice exemplul lui Isus principiul hedonismului creștin? Și anume, că iubirea este calea bucuriei și că cineva ar trebui să o aleagă tocmai din acest motiv, ca nu cumva să fie găsit în neascultare de Dumnezeu sau în afara privilegiului de a fi un canal al harului ori disprețuind răsplata promisă?

Evrei 12:2 pare să spună destul de clar că Isus nu contrazice acest principiu.

Cea mai însemnată lucrare a dragostei care a fost săvârșită vreodată a fost posibilă pentru că Isus a urmărit cea mai mare bucurie imaginabilă, și anume, bucuria de a fi înălțat la dreapta lui Dumnezeu, alături de un popor răscumpărat: “pentru bucuria care-I era pusă înainte”.

Spunând acestea, scriitorul vrea să-l dea pe Isus ca un alt exemplu, alături de sfinții din Evrei 11 tuturor celor care sunt dornici și încrezători în bucuria pe care o oferă Dumnezeu, astfel încât resping “plăcerile de o clipă ale păcatului” (Evrei 11:25) și doresc alinarea lui Dumnezeu.

Prin urmare, nu este nebiblic să spunem că cel puțin o parte din ceea ce L-a susținut pe Christos în orele întunecate din Ghetsimani a fost și speranța bucuriei de dincolo de cruce. Aceasta nu diminuează realitatea și măreția dragostei Lui față de noi, pentru că bucuria aceasta “să ducă pe mulți fii la slavă (…)” (Evrei 2:10).

Bucuria Lui este în mântuirea noastră, care aduce slavă lui Dumnezeu. Împărtășim bucuria cu Isus, și Dumnezeu Își primește slava.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Jesus’s Pursuit of Joy – https://www.desiringgod.org/articles/jesuss-pursuit-of-joy

Tradus cu permisiune – Translated with permission