7 Octombrie – Noi așteptăm, iar El lucrează

Autor: John Piper

ZIUA 280

cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. – Isaia 64:4

Doar câte lucruri m-au cuprins de o bucurie mai mare decât adevărul că lui Dumnezeu îi place să-și manifeste dumnezeirea lucrând pentru mine.

La început, poate părea arogant din partea noastră și disprețuitor față de Dumnezeu, să spunem că El lucrează pentru noi. Dar asta datorită conotației cuvântului lucrează. Dar nu la asta se referă Biblia atunci când vorbește despre faptul că Dumnezeu lucrează pentru noi.

face lucruri pentru cei ce se încred în El. – Isaia 64:4b

Dumnezeu lucrează pentru mine pentru că eu sunt în faliment și am nevoie de salvare. Sunt slab și am nevoie de cineva puternic. Sunt în pericol să dispar și am nevoie de un protector. Sunt prost și am nevoie de cineva înțelept. Sunt pierdut și am nevoie de un Salvator.

Dumnezeu lucrează pentru mine pentru că eu însumi nu pot lucra. Am absolută nevoie de ajutor.

Și asta Îl slăvește pe Dumnezeu, nu pe mine. Dătătorul harului primește gloria. Cel Puternic primește lauda.

Ascultă modul în care Biblia vorbește despre Dumnezeul care lucrează pentru tine și eliberează-te de a purta propria ta povară. Lasă-L pe el să facă asta:

cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. – Isaia 64:4

El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Faptele Apostolilor 17:25

Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți! – Marcu 10:45

Căci Domnul Își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. – 2 Cronici 16:9

Dacă Mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. (…) Cheamă-Mă în ziua necazului și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi! – Psalmul 50:12, 15

până la bătrânețea voastră Eu voi fi Același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. – Isaia 46:4

Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine. – 1 Corinteni 15:10

Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. – Psalmul 127:1

Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Christos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor! Amin. – 1 Petru 4:11

Astfel dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința, și înfăptuirea. – Filipeni 2:12-13

Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. – 1 Corinteni 3:6

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: We wait, He works – https://www.desiringgod.org/articles/we-wait-he-works

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: