12 Octombrie – Ferește-te să-I slujești lui Dumnezeu

Autor: John Piper

ZIUA 285

Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. – Faptele Apostolilor 17:24-25

Noi nu Îl slăvim pe Dumnezeu asigurându-i nevoile, ci mai degrabă prin rugăciunile noastre pentru ca El să le asigure pe ale noastre – și având încredere că El ne va răspunde și ne va purta de grijă, pentru ca noi să ne dăm viața pentru alții în dragoste de aproapele.

Iată-ne în centrul veștii bune a hedonismului creștin. Dumnezeu insistă ca noi să-I cerem lucruri, pentru ca El să fie glorificat.

Cheamă-Mă în ziua necazului și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi! – Psalmul 50:15

Acest lucru ne spune că trebuie să ne ferim să credem că Dumnezeu are nevoie de noi. Trebuie să ne ferim de a-L sluji pe Dumnezeu cu aceste gânduri, și mai degrabă să-L lăsăm pe El să ne slujească, pentru a nu-I răpi gloria și slava.

El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. – Faptele Apostolilor 17:25

Sună foarte ciudat. Majoritatea dintre noi cred că a-L sluji pe Dumnezeu este o datorie. Niciunul dintre noi nu am considerat că a-L sluji pe Dumnezeu poate fi o insultă la adresa Lui. Dar, meditația asupra sensului rugăciunilor noastre ne clarifică că a-L sluji pe Dumnezeu este o insultă la adresa Lui.

În povestirea Robinson Crusoe, personajul a luat Psalmul 50:12-15 drept pasajul său favorit în care să se încreadă atunci când era blocat pe insulă.

Dacă Mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc Eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute Celui Preaînalt! Cheamă-Mă în ziua necazului și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi! – Psalmul 50:12-15

Înseamnă că există o modalitate de a-L sluji pe Dumnezeu care îl insulă și îl disprețuiește. O, cât de atenți trebuie să fim ca să nu prejudiciem harul măreț al lui Dumnezeu în Christos. Isus a spus:

Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți. – Marcu 10:45

El își propune să fie slujitorul. El își propune să obțină gloria sa de Dătător al harului.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Beware of Serving God – https://www.desiringgod.org/articles/beware-of-serving-god

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: