13 Octombrie – Slujitorul Stăpân

Autor: John Piper

ZIUA 286

ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Christos Isus. – Efeseni 2:7

Pentru mine, cea mai uimitoare imagine a Scripturii despre cea de-a doua venire a lui Christos este în Luca 12:35-37, care prezintă întoarcerea unui stăpân de la o nuntă:

Mijlocul să vă fie încins și făcliile, aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschisă îndată, când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească.

Desigur, suntem numiți robi – și asta înseamnă că trebuie să facem totul exact așa cum ni se spune. Dar, minunea acestei ilustrații este că stăpânul insistă să ne slujească. Poate că ne-am așteptat la acest lucru în timpul slujirii lui Isus pe pământ, pentru că El a spus: “Fiul Omului nu a venit c asă I se slujească, ci El să slujească, și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți” (Marcu 10:45). Dar, Luca 12:35-37 este o imagine a celei de-a doua veniri, când Fiul Omului va veni în slava uimitoare a Tatălui Său, într-o flacără de foc, cu îngerii puterii Lui, așa cum spune 2 Tesaloniceni 1:7-8. Dar, atunci, de ce este înfățișat Isus ca un chelner la o masă, la a doua Sa venire?

Pentru că însăși punctul central al slavei Sale este plinătatea harului care se revarsă în bunătate față de oamenii nevoiași. Acesta este motivul pentru care Efeseni 2:7 spune că El urmărește: să arate nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Christos Isus.

Care este măreția Domnului nostru? Care este unicitatea Lui în lume? Isaia ne răspunde:

cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fie făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. – Isaia 64:4

Nu există un alt dumnezeu ca Acesta. El nu renunță niciodată la rolul de binefăcător al oamenilor care sunt dependenți de El și fericiți în El.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Master Servant – https://www.desiringgod.org/articles/the-master-servant

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: