24 Octombrie – Christos este ca lumina soarelui

Autor: John Piper

ZIUA 297

El, care este oglindirea slavei lui și întipărirea Ființei Lui și care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui (…) – Evrei 1:3

Isus se raportează la Dumnezeu într-un fel care arată strălucirea Sa, în același mod în care razele de lumină se raportează la Soare.

Țineți minte că orice analogie făcută între Dumnezeu și lucrurile create de El este imperfectă și va deveni eretică dacă insistați asupra ei. Cu toate acestea, luați în considerare următorul exemplu:

Nu există nicio ocazie în care soarele să strălucească fără a se folosi de razele sale. Ele nu pot fi separate de soare. strălucirea este co-eternă cu gloria. Christos este co-etern cu Dumnezeu Tatăl.

Strălucirea este gloria care iradiază. Nu diferă de glorie. Christos este Dumnezeu prin El însuși, dar este diferit ca Persoană de Tatăl.

Astfel, strălucirea este născută din veșnicie, prin slavă – nu creată și nici făcută. Dacă pui un calculator alimentat de razele soarelui la soare, atunci el va începe să funcționeze. El funcționează datorită soarelui dar nu este prin el însuși un soare. Razele sunt o prelungire a soarelui. Așadar, Christos este născut din veșnicie de Tatăl, dar nu este făcut sau creat.

Vedem soarele prin intermediul razelor sale. Deci, Îl vedem pe Dumnezeu Tatăl prin intermediul Domnului Isus. Razele soarelui ajung la pământ după aproximativ 8 minute după ce părăsesc soarele, iar bila rotundă de foc pe care o vedem pe cer este imaginea soarelui.

Îți recomand să îți pui încrederea în Isus, această Persoană a Dumnezeirii, și să te închinați Lui. El este viu și stă la dreapta Tatălui cu toată puterea și autoritatea, și va veni într-o zi în mare slavă. El are acest har minunat de a fi Fiul lui Dumnezeu, pentru că El însuși este Dumnezeu Fiul.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Christ Is Like Sunlight – https://www.desiringgod.org/articles/christ-is-like-sunlight

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: