26 Octombrie – Medicament pentru misionari

Autor: John Piper

ZIUA 299

Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. – Marcu 10:27

Harul suveran este izvorul vieții pentru hedonistul creștin. Căci, ceea ce iubește cel mai mult hedonistul creștin este experimentarea harului suveran al lui Dumnezeu care îi aduce umplere și se revarsă spre binele celor din jur.

Misionarii creștini iubesc ceea ce înseamnă: nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine (1 Corinteni 15:10). Ei se bucură de faptul că rodul muncii lor misionare este în întregime lucrarea lui Dumnezeu (1 Corinteni 3:7; Romani 11:36).

Ei simt numai bucurie atunci când Învățătorul le spune: „Despărțiți de Mine nu puteți face nimic.” (Ioan 15:5). Ei zburdă ca niște miei la auzirea adevărului că Dumnezeu a luat pe umerii lui toată greutatea imposibilă de purtat. Ei spun, fără să se împotrivească: „Nu prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoincia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu.” (2 Corinteni 3:5).

Când se întorc la casele lor pentru a se odihni, nimic nu le oferă o mai mare bucurie decât să poată să spună bisericilor lor: „Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Christos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele.” (Romani 15:18).

Toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu – aceste cuvinte oferă speranță dar aduc și smerire. Ele sunt antidotul disperării și antidotul mândriei – adică medicamentația perfectă pentru misionari.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Medicine for the Missionary – https://www.desiringgod.org/articles/medicine-for-the-missionary

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: