6 Noiembrie – Să ne iubim unii pe alții cu bucurie

Autor: John Piper

ZIUA 310

„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine! Şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” Mica 6:8

Nimeni nu s-a simțit vreodată neiubit atunci când i s-a spus că prin atingerea /dobândirea propriei bucurii, va face fericită o altă persoană. Nu am fost niciodată acuzat de egoism când mi-am justificat un act de bunătate cu faptul că realizarea lui m-a încântat. În mod contrar, actele de dragoste sunt autentice în măsura în care nu sunt făcute din invidie sau reproș.

O alternativă bună la a face lucrurile cu reproș/invidie, nu constă în lua o poziție neutră sau a le face din datorie, ci cu bucurie. Adevărata inimă care iubește, iubește cu bunătate (Mica 6:8 – în traducerea englezească nu e să iubești mila ci să iubești cu bunătate); deci nu face doar acte de bunătate. Hedonismul creștin ne forțează să luăm acest adevăr în considerare.

Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră – 1 Ioan 5:2-4

Citește aceste versete în ordinea inversă și observă logica. În primul rând, a fi născut din Dumnezeu îți dă o putere care biruie lumea. Acesta îți este dată ca o temelie sau ca un fundament (observați cuvântul „pentru”) pentru afirmația că poruncile lui Dumnezeu nu sunt împovărătoare.

Așa că, a fi născut din Dumnezeu îți dă o putere care învinge aversiunea noastră lumească față de trăirea voii lui Dumnezeu. Acum poruncile Lui nu sunt „grele – împovărătoare”, ci sunt dorința și desfătarea inimii noastre. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu: nu doar că împlinim poruncile Lui, ci și că nu sunt împovărătoare.

Apoi, în versetul 2, ni se spune că dovada autentică a iubirii noastre față de copiii lui Dumnezeu constă în iubirea lui Dumnezeu. Ce ne învață aceasta despre dragostea noastră pentru copiii lui Dumnezeu?

Din moment ce a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a face voia Lui cu bucurie, și nu cu un sentiment împovărător, și dacă dragostea noastră pentru Dumnezeu reprezintă măsura autenticității iubirii noastre pentru copiii lui Dumnezeu, atunci dragostea cu care-i iubim pe copiii lui Dumnezeu trebuie să fie făcută tot din bucurie și nu cu reproș/invidie.

Hedonismul creștin este ancorat cu fermitate în slujba iubirii, pentru că ne împinge înspre ascultarea izvorâtă din bucurie, și nu înspre ascultare forțată.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Love One Another Gladly – https://www.desiringgod.org/articles/love-one-another-gladly

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: