7 Noiembrie – Este dragostea lui Dumnezeu condiționată?

Autor: John Piper

ZIUA 311

Dar, în schimb, [Dumnezeu] ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi”. Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! – Iacov 4:6-8

Iacov ne învață că este o experiență prețioasă această primire de „mai mult har” și apoi, Dumnezeu care „se va apropia” de noi. Garantat aceasta este o experiență fantastică – să ai parte de mai mult har și de o apropiere specială a lui Dumnezeu. Dar întreb: această experiență a iubirii lui Dumnezeu este necondiționată? Nu. Nu este. Este condiționată de a ne smeri și de a ne apropia de Dumnezeu. Dumnezeu „dă [mai mult] har celor smeriți. . . . Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi.”

Există experiențe atât de prețioase în care putem simți iubirea lui Dumnezeu dacă ne luptăm cu mândria, căutăm smerenia și prețuim apropierea de Dumnezeu. Acestea sunt condițiile. Desigur, condițiile în sine sunt lucrarea lui Dumnezeu în noi. Dar aceasta nu înseamnă că nu ar mai fi condiții pe care să le îndeplinim.

Dacă acest lucru este adevărat, atunci mă tem că asigurările de astăzi, total necalificate, nepăsătoare din punct de vedere biblic, cum că dragostea lui Dumnezeu este necondiționată, ar putea împiedica oamenii să facă exact lucrurile pe care Biblia spune că trebuie să le facă pentru a se bucura de toată pacea după care tânjesc cu atâta disperare. În încercarea de a oferi pace prin „necondiționalitate”, s-ar putea să îi pierdem pe oameni chiar de la remediul prescris de Biblie.

Ca să fim siguri, haideți să predicăm, tare și clar, că dragostea divină manifestată prin alegere, și dragostea divină manifestată prin moartea lui Hristos, și dragostea divină manifestată prin regenerarea noastră – adică nașterea noastră din nou – acestea sunt într-adevăr toate absolut necondiționate.

Și haideți să spunem neobosiți vestea bună, că îndreptățirea (justificarea) noastră este bazată pe valoarea ascultării și jertfei lui Hristos, nu a noastre (Romani 5:19 – Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.).

Dar să declarăm, de asemenea, adevărul biblic că experiențele cele mai pline și mai dulci ale harului lui Dumnezeu și ale apropierii lui Dumnezeu vor fi experimentate doar de aceia care se smeresc zilnic și se apropie de Dumnezeu.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Is God Love Conditional? – https://www.desiringgod.org/articles/is-gods-love-conditional

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: