9 Noiembrie – Privind minunați la sfârșitul istoriei

Autor: John Piper

ZIUA 313

[Dumnezeu] să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. – 2 Tesaloniceni 1:7-10

Atunci când Domnul Isus se va reîntoarce pe acest pământ, lucru pe care la promis că-l va face, aceia care nu vor fi crezut în Evanghelie, „vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui când va veni în ziua aceea”. Această perspectivă este una groaznică și ar trebui să-i înspăimânte pe toți cei necredincioși care aud acest adevăr.

Și oh, cât de mult ar trebui să ne trezească și pe noi cei care credem și cât de mult ar trebui să ne umple de seriozitate cu privire la ceea ce este în joc în această lume. Oh, cum ar trebui să se nască în inimile noastre compasiune față de cei care nu cred, sau care nici măcar nu cunosc Evanghelia.

Dar pentru a ne încuraja în toate necazurile noastre, apostolul Pavel ne oferă aici două cuvinte de încurajare și speranță deosebite: „[Dumnezeu] să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi”. Dacă pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul istoriei experimentăm o intensificare teribilă a suferințelor noastre, Cuvântul lui Dumnezeu este: Stați tari: odihna e cât pe ce să vină. Nu încercările tale au ultimul cuvânt. Iar dușmanii tăi aparent foarte puternici vor regreta ziua în care s-au atins de poporul Domnului.

Dar apoi vine cel mai bun cuvânt de încurajare și speranță. Nu numai că vom primi alinare când Domnul va veni, dar în primul rând, vom avea cea mai mare experiență pentru care am fost creați: Vom vedea slava Lui și ne vom minuna în așa fel încât El va fi glorificat în noi pentru ca toată lumea să vadă.

Versetul 10: „când va veni [El] în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut”. Noi am fost creați că să ne minunăm. Nimic și nimeni nu este mai minunat decât Împăratul slavei răstignit, înviat și care se întoarce, Isus Hristos. El va ajunge la împlinirea destinului gloriei Sale, iar noi vom gusta din destinul bucuriei noastre pe măsură ce vom începe starea de uimire perfectă, fără păcat și nesfârșită față cea mai mare Minune.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Marveling At the End of History – https://www.desiringgod.org/articles/marveling-at-the-end-of-history

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: