16 Noiembrie – Atunci când sunt îngrijorat

Autor: John Piper

ZIUA 320

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi. – 1 Petru 5:7

Să știi că există câte o promisiune potrivită fiecărui păcat ce te ispitește să-l comiți și potrivită fiecărei forme de necredință care te ia pe nepregătite, făcându-te să te îngrijorezi. De exemplu:

Când mă îngrijorez despre cum va fi atunci când mă voi îmbolnăvi, mă lupt cu această formă de necredință cu ajutorul următoarei promisiuni: „De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.” (Psalmul 34:19). Și iau această promisiune cu cutremur, „știind că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” (Romani 5:3-5).

Când sunt îngrijorat de faptul că îmbătrânesc pe zi ce trece, mă lupt cu această formă de necredință prin promisiunea: „Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc.” (Isaia 46:4).

Când sunt îngrijorat că voi muri, mă lupt cu această formă de necredință prin promisiunea că „În adevăr, niciunul din noi nu trăieşte pentru sine şi niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci, dacă trăim, pentru Domnul trăim şi, dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit şi a înviat, ca să aibă stăpânire şi peste cei morţi, şi peste cei vii.” (Romani 14:7-9).

Când mă îngrijorez de faptul că cine știe când, în viitor, s-ar putea să cad de la credință și mă voi îndepărta de Dumnezeu, lupt cu această necredință prin făgăduințele: „Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” (Filipeni 1:6); și: „De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.” (Evrei 7:25).

Deci, să fim gata să facem război, nu cu alți oameni, ci cu propria noastră necredință. Ea este rădăcina anxietății, care, la rândul ei, este rădăcina atâtor alte păcate.

Așadar, să ne îndreptăm privirea asupra făgăduințelor prețioase și foarte mari ale lui Dumnezeu. Să luăm Biblia, să cerem ajutor Duhului Sfânt, să așezăm promisiunile în inimile noastre și să luptăm lupta cea bună – și să trăiți prin credință în harul ce-l veți primi în viitor.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: When I am Anxious – https://www.desiringgod.org/articles/when-i-am-anxious

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: