25 Noiembrie – Glorifică-L pe Dumnezeu aducându-I mulțumiri

Autor: John Piper

ZIUA 329

Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu. – 2 Corinteni 4:15

Recunoștința față de Dumnezeu este o emoție plină de bucurie. Avem un sentiment de îndatorare plin de bucurie datorită harului Său. Așa că, într-un fel, prin însăși această emoție, recunoștința, suntem încă beneficiarii ei. Dar prin însăși natura ei, recunoștința îl slăvește pe Dătător. Când ne simțim mulțumitori, de fapt recunoaștem nevoia noastră după binefacerea lui Dumnezeu, recunoaștem plinătatea lui Dumnezeu și bogățiile slavei Sale.

Ca și atunci când mă plec înaintea ospătarului de la restaurant și îl cinstesc când îi spun „Mulțumesc!”, tot așa când Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, mă plec în umilință și Îl înalț. Diferența, desigur, este că eu îi sunt infinit îndatorat lui Dumnezeu pentru harul Său, iar tot ceea ce face El pentru mine este gratuit și nemeritat.

Dar ideea este că recunoștința Îl proslăvește pe Cel care dă. Îl proslăvește pe Dumnezeu. Și acesta este scopul final al lui Pavel în toată munca sa. Da, munca lui a fost de dragul bisericii — pentru binele bisericii. Dar biserica nu este cel mai înalt scopul. Ia ascultă din nou: „Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu.”. Toate de dragul tău – pentru slava lui Dumnezeu!

Lucrul minunat despre Evanghelie este că răspunsul pe care îl cere de la noi pentru slava lui Dumnezeu este, de asemenea, răspunsul cel mai natural și cel mai fericit; și anume recunoștința pentru har. Slava lui Dumnezeu atotdătătoare a lui Dumnezeu în dăruire, împreună cu bucuria noastră smerită în primire, nu sunt în competiție. Mulțumirea plină de bucurie îl proslăvește pe Dumnezeu.

O viață care îi dă slavă lui Dumnezeu pentru harul Său și o viață marcată constant de o profundă bucurie sunt una și aceeași viață. Și ceea ce le face să fie una este mulțumirea.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Glorify God By Giving Thanks – https://www.desiringgod.org/articles/glorify-god-by-giving-thanks

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: