26 Noiembrie – Isus se roagă pentru noi

Autor: John Piper

ZIUA 330

De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.Evrei 7:25

Versetul ne spune că Hristos poate să ne mântuiască în chip desăvârșit – pentru totdeauna – deoarece El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Cu alte cuvinte, El nu ne-ar putea mântui pentru totdeauna dacă nu ar continua să mijlocească pentru noi pentru totdeauna.

Aceasta înseamnă că mântuirea noastră este la fel de sigură pe cât este de indestructibilă preoția lui Hristos. Iată de ce aveam nevoie de un preot mult mai mare decât orice preot uman. Dumnezeirea lui Hristos și învierea Sa din morți ne garantează preoția Sa indestructibilă.

Așa că nu ar trebui să vorbim despre mântuirea noastră în termeni statici, așa cum o facem adesea – ca și cum eu aș fi făcut ceva, odată, printr-un act decizional, iar Hristos a făcut ceva, odată, când a murit și a înviat, și aceasta ar fi tot ceea ce ar putea înseamnă. Nu, asta nu este tot.

Chiar în această zi, eu am parte de mântuire datorită mijlocirii veșnice a lui Isus în ceruri. Isus se roagă pentru noi și asta este esențial pentru mântuirea noastră.

Noi suntem mântuiți pentru veșnice datorită rugăciunilor veșnice (Romani 8:34) și avem parte de mijlocirea – sprijinul, apărarea – (1 Ioan 2:1) lui Isus în ceruri ca Marele nostru Preot. El se roagă pentru noi și rugăciunile Lui primesc răspuns pentru că se roagă în chip desăvârșit pe baza jertfei Sale desăvârșite.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Jesus Prays For Us – https://www.desiringgod.org/articles/jesus-prays-for-us

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: