top
Devoționale zilnice 28 Noiembrie – Rădăcina nemulțumirii

28 Noiembrie – Rădăcina nemulțumirii

Autor: John Piper

ZIUA 332

fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.Romani 1:21

Atunci când mulțumirea față de Dumnezeu izvorăşte în inima omului, El este preamărit ca fiind singura sursă a binecuvântărilor noastre. El este recunoscut ca Dătător și Binefăcător și, prin urmare, merită toată gloria.

Dar atunci când recunoștința nu izvorăște în inimile noastre pentru marea bunătate a lui Dumnezeu arătată față de noi, înseamnă că nu vrem să-I facem un compliment; nu vrem să-L preamărim ca Binefăcător.

Și există un motiv foarte bine întemeiat pentru care ființele umane, prin natura lor, nu vor să-L mărească pe Dumnezeu prin mulțumiri și nici nu vor să-L slăvească ca Binefăcătorul lor. Motivul constă în faptul că acest gest mută accentul dinspre propria noastră glorie și toți oamenii prin natura lor își iubesc slava proprie mai mult decât slava lui Dumnezeu.

Rădăcina tuturor nemulțumirilor se află în iubirea propriei măreții. Dar recunoștința adevărată admite că suntem beneficiarii unei moșteniri nemuncite de noi. Suntem asemenea unor infirmi în cârje care ne sprijinim de crucea lui Isus Hristos. Suntem paralitici care trăim minut după minut cu ajutorul plămânului de fier al milei lui Dumnezeu. Suntem copii adormiți în căruciorul raiului.

O persoană normală, care trăiește în afara harului mântuitor, urăște să se gândească la sine în aceste imagini: beneficiar nedemn, schilod, paralizat, copil. Aceste imagini îi fură slava lui dându-i totul lui Dumnezeu.

Prin urmare, în timp ce un om își iubește propria slavă și își prețuiește autosuficiența, și urăște să se considere bolnav din cauza păcatului și neajutorat, el nu va simți niciodată recunoştinţa autentică față de adevăratul Dumnezeu și, prin urmare, nu-L va preamări niciodată pe Dumnezeu așa cum ar trebui, ci numai pe sine.

Isus a spus: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” (Marcu 2:17).

Isus nu a venit să-i slujească pe aceia care insistă că ei sunt bine. El cere în schimb ceva mult mai înalt: să recunoaștem că noi nu suntem grozavi. Aceasta este o veste proastă pentru cei aroganți, dar acestea sunt cuvinte pline de miere pentru cei care au renunțat la mascarada autosuficienței lor și Îl caută pe Dumnezeu.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Root of Ingratitude – https://www.desiringgod.org/articles/the-root-of-ingratitude

Tradus cu permisiune – Translated with permission