30 Noiembrie – Rușinea triumfătoare a crucii

Autor: John Piper

ZIUA 334

Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuşi, ca marele preot care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa.Evrei 9:25-26

Când este vorba despre primirea păcătoșilor în ceruri, nu ar trebui să tratăm cu ușurătate și să luăm de la sine înțeles această posibilitate.

Dumnezeu este sfânt, curat, drept într-un mod perfect și neprihănit. Cu toate acestea, întreaga relatare a Bibliei este despre modul în care un Dumnezeu atât de mare și sfânt poate și vrea să primească în harul Lui oameni murdari și nesfinți, ca tine și ca mine. Cum se poate întâmpla una ca asta?

Evrei 9:25 ne spune că jertfa lui Hristos pentru păcate nu a fost ca jertfele marilor preoți evrei. Ei veneau anual în locul sfânt cu jertfe de animale pentru a ispăși păcatele oamenilor. Dar aceste versete spun că Hristos nu a intrat în cer „ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuşi…fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii” (Evrei 9:26).

Dacă Hristos ar fi urmat modelul preoților, atunci ar fi trebuit să moară anual. Iar din moment ce păcatele care trebuie acoperite includ și păcatele lui Adam și ale Evei, El ar fi trebuit să-Și înceapă moartea anuală la întemeierea lumii. Dar autorul epistolei către Evrei tratează acest lucru ca fiind de neconceput.

De ce este acest lucru de neconceput? Pentru că ar face ca moartea Fiului lui Dumnezeu să pară slabă și ineficientă. Dacă ar trebui să se repete an de an de-a lungul secolelor, unde ar fi triumful? Unde am vedea noi valoarea infinită a jertfei Fiului lui Dumnezeu? Ar dispărea în rușinea suferinței și morții anuale.

Moartea pe cruce a fost rușinoasă, dar a fost o rușine triumfătoare. „[Isus] a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Evrei 12:2).

Aceasta este Evanghelia slavei lui Hristos, chipul lui Dumnezeu (2 Corinteni 4:4). Mă rog ca indiferent cât de murdar sau de nesfânt ai fi din cauza păcatului, să vezi lumina acestei glorii și să crezi în El.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Triumphant Shame of the Cross – https://www.desiringgod.org/articles/the-triumphant-shame-of-the-cross

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: