3 Decembrie – Mult așteptata venire

ZIUA 337

ZIUA 3 de advent*

„advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului.

Luca 1:68-71 – 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat (vizitat) şi a răscumpărat pe poporul Său. 69 Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David, 70 cum vestise prin gura sfinţilor Săi proroci, care au fost din vechime; 71 mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc!

Observați două lucruri remarcabile în aceste cuvinte ale lui Zaharia, soțul Elisabetei, din Luca 1.

În primul rând, cu nouă luni mai devreme, Zaharia nu putea să creadă că soția lui va avea un copil. Acum, plin de Duhul Sfânt, el este atât de încrezător în lucrarea răscumpărătoare a lui Dumnezeu în Mesia care vine, încât o pune la timpul trecut: „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său.”. Prin ochii credinței, un act promis al lui Dumnezeu este ca și cum a și fost făcut. Zaharia a învățat să-L ia pe Dumnezeu pe cuvânt și, prin urmare, are o garanție remarcabilă: Dumnezeu „a cercetat și a răscumpărat!” (Luca 1:68).

În al doilea rând, venirea lui Isus Mesia este o vizitare, o venire a lui Dumnezeu în lumea noastră: Dumnezeul lui Israel a vizitat și a răscumpărat pe poporul Său. Timp de secole, poporul evreu pe de-o parte tânjea dar pe de alta se stingea sub convingerea că Dumnezeu s-a retras: duhul profeției încetase; Israelul căzuse în mâinile Romei. Și toți cei evlavioși din Israel așteptau venirea lui Dumnezeu. Luca ne spune că un alt bătrân, neprihănitul Simeon, „așteaptă mângâierea lui Israel” (Luca 2:25). La fel, Ana, o femeie a rugăciunii, „aştepta mântuirea Ierusalimului” (Luca 2:38).

Acestea au fost zile de mari așteptări. Acum, mult așteptata venire a lui Dumnezeu era cât pe ce să se întâmple – într-adevăr, El era pe cale să vină într-un mod pe care nimeni nu îl aștepta.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Long-Awaited Visitation https://www.desiringgod.org/articles/the-long-awaited-visitation

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: