4 Decembrie – Dumnezeul oamenilor mici

ZIUA 338

ZIUA 4 de advent*

„advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului.

Luca 2:1-5În vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa şi din seminţia lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.

Te-ai gândit vreodată ce lucru uimitor este faptul că Dumnezeu a rânduit dinainte ca Mesia să se nască în Betleem (după cum arată profeția din Mica 5:2); și că El a rânduit lucrurile astfel încât atunci când a venit vremea, mama și tatăl legal al lui Mesia locuiau nu în Betleem, ci în Nazaret; și că, pentru a-și împlini Cuvântul și pentru a aduce la Betleem doi oameni anonimi, lipsiți de importanță și semnificație, în acel prim Crăciun, Dumnezeu a pus în inima lui Cezar Augustus ca toată lumea romană să se înscrie fiecare în orașul său? Un decret pentru întreaga lume pentru a pune pe drumuri doi oameni la o distanță de aproximativ 115-120 km!

Te-ai simțit vreodată, ca mine, mic și fără importanță într-o lume de șapte miliarde de oameni, în care toate știrile sunt despre mari mișcări politice, economice și sociale și despre oameni remarcabili cu importanță mondială și multă putere și prestigiu?

Dacă te-ai simțit, nu lăsa asta să te descurajeze sau să te facă nefericit. Căci vedem din Scriptură că toate forțele uriașe de natură politică și toate complexele industriale gigantice, fără ca ele să știe, sunt conduse de Dumnezeu, nu de dragul lor, ci de dragul poporului lui Dumnezeu – mica Maria și micul Iosif care trebuiau să vină de la Nazaret la Betleem. Dumnezeu mânuiește un imperiu pentru a-și împlini Cuvântul și a-și binecuvânta copiii.

Nu vă gândiți, că dacă experimentați necazuri, adversități ori neplăceri în mica voastră lume în care trăiți, că mâna Domnului s-a scurtat. Nu prosperitatea sau faima noastră o caută El cu toată inima Sa, ci sfințenia noastră. Și în acest scop, El conduce întreaga lume. După cum spune Proverbe 21:1: „Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea.” Și El îndreaptă mereu inimile împăraților  spre atingerea scopurilor Sale cu poporul său: mântuirea, sfințirea și viața veșnică.

El este un Dumnezeu mare care lucrează în favoarea unor oameni mici și avem un mare motiv să ne bucurăm pentru că, fără să știe ei, toți regii și președinții și premierii și cancelarii și șefii lumii urmează decretele suverane ale Tatălui nostru din ceruri, că noi,  copiii Lui, să ne putem conforma chipului Fiului Său, Isus Hristos – și apoi să intrăm în slava Sa veșnică.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: For God’s Little People https://www.desiringgod.org/articles/for-gods-little-people

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: