5 Decembrie – Pentru Calvar nu a existat nicio rută ocolitoare

ZIUA 339

ZIUA 5 de advent*

„advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului.

Luca 2:6-7 Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

Dacă Dumnezeu conduce lumea în așa fel încât să folosească un recensământ la nivelul întregului Imperiu pentru a-i aduce pe Maria și Iosif la Betleem, atunci cu siguranță El ar fi putut să Se asigure că cel puțin o cameră mai e disponibilă la vreun han.

Da, ar fi putut. Absolut, El ar fi putut! Și Isus s-ar fi putut naște într-o familie bogată. El ar fi putut transforma piatra în pâine în pustie. Ar fi putut chema 10.000 de îngeri în ajutorul Său în Ghetsimani. El ar fi putut să coboare de pe cruce și să Se salveze. Întrebarea nu este despre ce ar fi putut face Dumnezeu, ci despre ce a voit să facă.

Voia lui Dumnezeu a fost ca, deși Hristos a fost bogat, totuși, de dragul tău, a devenit sărac. Toate afișele „Nici un loc liber” de pe toate hanurile din Betleem au fost de dragul tău. „El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi” (2 Corinteni 8:9).

Dumnezeu guvernează toate lucrurile – chiar și capacitățile hotelurilor și locurile de cazare disponibile – de dragul copiilor săi. Drumul Calvarului începe cu afișul „Nici un loc liber” în Betleem și se termină cu scuipatul și batjocorirea de la cruce, în Ierusalim.

Trebuie să nu uităm ce ne-a spus Domnul Isus: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea” (Luca 9:23).

Și noi ne alăturăm Lui pe drumul Golgotei și Îl auzim spunându-ne: „Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘robul nu este mai mare decât stăpânul său’. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.” (Ioan 15:20).

Celui care strigă entuziasmat: „Te voi urma oriunde vei merge!” Isus îi răspunde: „Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde-și odihni capul” (Luca 9:57–58).

Da, Dumnezeu ar fi putut avea grijă ca Isus să aibă o cameră la nașterea Lui. Dar asta ar fi fost un ocol de la drumul Calvarului.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: No Detour From Calvary https://www.desiringgod.org/articles/no-detour-from-calvary

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: