top
Devoționale zilnice 7 Decembrie – Magii și Mesia

7 Decembrie – Magii și Mesia

ZIUA 341

ZIUA 7 de advent*

„advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului.

Matei 2:1-2 – După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”

Spre deosebire de evanghelistul Luca, Matei nu ne vorbește despre păstorii care vin să-L viziteze pe Isus în grajd. Se concentrează imediat asupra străinilor – pe neamuri, pe neevrei – care vin din est să se închine lui Isus.

Deci, Matei Îl înfățișează pe Isus atât la începutul cât și la sfârșitul Evangheliei sale ca Mesia universal, Mesia pentru toate națiunile, nu doar pentru evrei.

Aici primii închinători sunt magii de la curtea împărătească, cunoscuți și ca astrologi sau înțelepți. Și nu erau din Israel, ci din Orient – probabil din Babilon. Erau neamuri. Necurați, conform legilor ceremoniale din Vechiul Testament.

Și la sfârșitul Evangheliei după Matei, ultimele cuvinte ale lui Isus sunt: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile” (Matei 28:18-19).

Lucrurile acestea nu numai că ne-au deschis nouă ușa, neamurilor, ca să ne bucurăm de Mesia ci au adăugat și dovada că El era Mesia. Pentru că una dintre profețiile repetate a fost aceea în care națiunile și regii vor veni la El ca și conducător al lumii. De exemplu, Isaia 60:3, „Neamurile vor veni la lumina ta și regii la strălucirea răsăritului Tău”.

Așadar, Matei adaugă o dovadă în plus la mesianitatea lui Isus și arată că El este Mesia – Regele și Cel care împlinește toate profețiile – pentru toate națiunile, nu doar pentru Israel.

Sursa originală: Messiah For The Magi https://www.desiringgod.org/articles/messiah-for-the-magi

Tradus cu permisiune – Translated with permission