13 Decembrie – Realitatea ultimă este aici

ZIUA 347

ZIUA 13 de advent*

„advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului.

Evrei 8:1-2, 5Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte”.

Ne-am mai uitat la acest aspect și data trecută. Dar încă mai putem aprofunda. Crăciunul înseamnă înlocuirea umbrelor cu ceva real.

Evrei 8:1–2, 5 este un fel de afirmație de tip rezumat. Ideea este că singurul preot care poate mijloci între noi și Dumnezeu și care ne poate face neprihăniți în relația cu Dumnezeu și care se poate ruga pentru noi lui Dumnezeu nu este un preot obișnuit, slab, păcătos, muribund, ca în zilele Vechiului Testament. El este Fiul lui Dumnezeu – puternic, fără păcat, cu o viață indestructibilă.

Și nu doar atât, El nu slujește într-un loc de închinare pământesc (cum era Cortul întâlnirii), cu toate limitările sale legate de loc și de dimensiune, care în timp se învechește, este mâncat de molii, udat de ploaie, ars, sfâșiat și furat. Nu, Evrei 8:2 spune că Hristos ne slujește în „adevăratul cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Aceasta nu mai este umbra. Este adevăratul lucru din Rai. Aceasta este acea realitate care a aruncat doar o umbră peste Muntele Sinai pentru ca Moise să o poată copia.

Conform Evrei 8:1, un alt lucru grozav despre realitatea care este mai mare decât umbra este că Marele nostru Preot stă la dreapta Maiestății în ceruri. Niciun preot din Vechiul Testament nu ar putea spune asta despre el.

Domnul Isus este într-o relație directă cu Dumnezeu Tatăl. El are un loc plin de cinste chiar lângă Dumnezeu. El este iubit și respectat în mod infinit de Dumnezeu. El este în mod constant cu Dumnezeu. Aceasta nu este o realitate trecătoare, ca și umbrele vechi testamentale precum draperiile și castroanele și mesele și lumânările și hainele și ciucurii și oile și caprele și porumbeii. Aceasta este realitatea finală, ultimă în istorie: Dumnezeu și Fiul Său interacționează în dragoste și sfințenie pentru mântuirea noastră veșnică.

Realitatea finală se găsește în relația Persoanelor dumnezeirii, care interacționează între ele cu privire la felul în care măreția și sfințenia și dragostea și dreptatea și bunătatea și adevărul lor, se vor manifesta în poporul răscumpărat.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The final reality is here https://www.desiringgod.org/articles/the-final-reality-is-here

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: