14 Decembrie – A devenit real pentru poporul Său

ZIUA 348

ZIUA 14 de advent*

„advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului.

Evrei 8:6 Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.

Hristos este Mijlocitorul unui nou legământ, conform Evrei 8:6. Ce inseamna asta? Înseamnă că sângele său – sângele legământului (Luca 22:20; Evrei 13:20) – în mod final și decisiv a cumpărat și a asigurat împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrul acesta înseamnă că Dumnezeu, conform promisiunilor noului legământ, ne aduce transformarea interioară prin Duhul lui Hristos.

Și mai înseamnă că Dumnezeu lucrează această transformare în noi prin credință – credință în tot ceea ce este Dumnezeu pentru noi în Hristos.

Noul legământ este cumpărat prin sângele lui Hristos, realizat de Duhul lui Hristos și însușit prin credința în Hristos.

Cel mai bun loc în care Îl putem vedea pe Hristos lucrând ca Mijlocitor al noului legământ este în Evrei 13:20–21:

Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Cuvintele „şi să lucreze în noi ce-I este plăcut” descriu ce se întâmplă atunci când Dumnezeu scrie legea Lui în inimile noastre în conformitate cu noul legământ. Și cuvintele „prin Isus Hristos” Îl descriu pe Isus ca Mijlocitorul acestei lucrări glorioase a harului suveran.

Așadar, semnificația Crăciunului nu este doar că Dumnezeu înlocuiește umbrele [vechi testamentale] cu Realitatea, ci și că ia Realitatea și o face reală, posibilă, pentru poporul Său. El o scrie în inimile noastre. El nu-Și pune darul de Crăciun al mântuirii și al transformării sub brad, ca să spunem așa, pentru ca tu să-l ridici cu propriile forțe. El îl ridică și îl pune în inima și în mintea ta și îți dă pecetea asigurării că ești un copil al lui Dumnezeu.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Making It Real For His People https://www.desiringgod.org/articles/making-it-real-for-his-people

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: