21 Decembrie – Nașterea Celui de mult vestit

ZIUA 355

ZIUA 21 de advent*

„advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului.

Ioan 18:37 – „Atunci, un Împărat tot ești!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.”

Acesta este un text extraordinar pentru Crăciun, chiar dacă vine din ultimele momente ale Domnului Isus pe acest pământ.

Observați: Isus spune nu numai că s-a născut, ci că „a venit în lume”. Unicitatea nașterii Sale este că El nu s-a născut la naștere. El a existat înainte de a se naște într-o iesle. Persoana, caracterul, personalitatea lui Isus din Nazaret au existat înainte ca bărbatul Isus să se nască în lumea aceasta.

Cuvântul teologic pentru a descrie acest mister nu este creație, ci întrupare. Persoana, nu trupul, lui Isus a existat înainte ca El să se nască în lume ca om. Nașterea Lui nu a fost o apariție a unei persoane noi, ci o venire în lume a unei persoane infinit de „bătrâne”.

Mica 5:2 spune așa, cu 700 de ani înainte de nașterea lui Isus: „Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.”

Misterul nașterii lui Isus nu este doar faptul că El s-a născut dintr-o fecioară. Acea minune a fost intenționată de Dumnezeu pentru a mărturisi una și mai mare, și anume că acest Copil care s-a născut este o Persoană care a existat din veșnicie în veșnicie.

Și, prin urmare, nașterea Lui a fost un scop în sine. Înainte să se nască, s-a gândit să se nască. Împreună cu Tatăl său a făcut un plan. Și, despre o parte din acel plan măreț, El a vorbit în ultimele sale ore din viața Sa pământească: „Eu pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.” (Ioan 18:37).

El este Adevărul etern. El a spus doar adevărul. El a făcut tot ceea ce a făcut din cea mai mare iubire existentă. Și, tot El, este Cel care îi adună în familia Sa veșnică pe toți cei născuți din adevăr. Acesta a fost planul Lui din cele mai vechi timpuri.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Birth Of The Ancient of Days https://www.desiringgod.org/articles/the-birth-of-the-ancient-of-days

Tradus cu permisiune – Translated with permission

One thought on “21 Decembrie – Nașterea Celui de mult vestit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: