28 Decembrie – Veșnicia este țelul

Autor: John Piper

ZIUA 362

Lui Îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. – Romani 5:2

A vedea slava lui Dumnezeu este speranța noastră supremă: Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu ne va înfățișa “fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale.” (Iuda 24).

El își va arăta bogăția “față de niște vase ale îndurării, pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă.” (Romani 9:23). El ne cheamă la Împărăția și slava Sa (1 Tesaloniceni 2:12).

așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Christos. – Tit 2:13

În toată Persoana și lucrarea Sa, Isus este întruparea și revelația supremă a slavei lui Dumnezeu.

El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui (…) – Evrei 1:3a

Isus se roagă în Ioan 17:24: “Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.”

Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Christos și părtaș al slavei care va fi descoperită. – 1 Petru 5:1

Creația însăși va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. – Romani 8:21

Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci. – 1 Corinteni 2:7

Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. – 2 Corinteni 4:17

(…) pe aceia pe care i-a socotit neprihănit, ia și proslăvit. – Romani 8:30

A vedea și a împărtăși slava lui Dumnezeu este speranța noastră supremă prin Evanghelia lui Christos.

O astfel de speranță, care este cu adevărat cunoscută și prețuită, are un efect uriaș asupra valorilor, alegerilor și acțiunilor noastre actuale.

Studiază slava lui Dumnezeu și slava lui Christos! Studiază slava creației și vezi cum ea însăși descoperă slava lui Dumnezeu și slava Evangheliei care descoperă slava lui Christos.

Prețuiește slava lui Dumnezeu în toate lucrurile, mai presus de orice.

Studiază-ți sufletul. Cunoaște slava de care ești purtat și întreabă-te de ce oare nu prețuiești slava lui Dumnezeu.

Studiază-ți propriul sufletul pentru a ști cum să faci să lupți împotriva slavei deșarte, la fel ca în 1 Samuel 5:4. Lasă toată slava lumii care te distrage de la slava lui Dumnezeu. Prețuiește slava lui Dumnezeu mai presus de toată lumea aceasta.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Glory Is The Goal https://www.desiringgod.org/articles/glory-is-the-goal

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: