30 Decembrie – Echipat și puternic

Autor: John Piper

ZIUA 364

Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Christos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. – Evrei 13:20-21

Christos a vărsat sângele legământului etern. Prin această răscumpărare, El a obținut binecuvântarea propriei Sale învieri din morți. Acest lucru reiese și mai clar din limba greacă: Dumnezeu a readus din morți pe Domnul nostru Isus …. prin sângele legământului veșnic.

Acest Isus – înviat prin sângele legământului – este acum Domnul și Păstorul nostru cel viu.

Din această cauză, Dumnezeu face două lucruri:

  1. ne înzestrează cu tot ceea ce este bun ca să-i facem voi,
  2. lucrează în noi ceea ce este plăcut înaintea Lui.

Legământul veșnic asigurat prin sângele lui Christos este noul legământ. Și, promisiunea noului legământ este aceasta:

Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. – Ieremia 31:33

Prin urmare, sângele acestui legământ nu numai că ne asigură echiparea pentru a face voia lui Dumnezeu, dar ne asigură și că Dumnezeu va lucra în noi pentru ca această echipare să fie cu succes.

Voia lui Dumnezeu nu este scrisă doar pe piatră sau pe hârtie. Ea se manifestă și în noi. Iar efectul acestei voințe este: simțim, gândim și acționăm în moduri plăcute lui Dumnezeu.

De altfel, ni se și poruncește să folosim echipamentul pe care ni-L dă El:

Astfel dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința, și înfăptuirea. – Filipeni 2:12-13

Dacă suntem capabili să-L mulțumim pe Dumnezeu – dacă facem voia Lui – este pentru că harul lui Dumnezeu cumpărat cu sânge a trecut de la simpla echipare la o transformarea atotputernică.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Outfitted and Empowered https://www.desiringgod.org/articles/outfitted-and-empowered

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: