Pastorul tău îl iubește pe Dumnezeu sau iubește banii?

Autor: David Mathis

Modul în care creștinii se ocupă de bani spune multe despre Christos. Este una dintre cele mai mari ocazii pe care le avem astăzi de a ne arăta distinși de lume, sau chiar ca ea.

Isus a vorbit despre bani mai mult decât despre orice altă ispită. Mai mult chiar decât despre sex. Mai mult decât despre putere. Mai mult decât despre rai și iad. Unele dintre cele mai cunoscute cuvinte ale Sale, în cea mai amintită predică a Sa, lovesc direct în inima realității, adânc sub toate nuanțele de gri: “Nu puteți sluji lui Dumnezeu și banilor” (Matei 6:24).

Haide, Isus, am putea gândi. Banii nu sunt răi în sine – ceea ce este adevărat. Sunt doar hârtie și monede (sau acum cifre pe un ecran). Banii reprezintă valoarea lumii create de Dumnezeu și eforturile umanității însărcinate de Dumnezeu de a o “supune” în bunuri și servicii pentru înflorirea noastră (Geneza 1:28) și de evolua și de a face schimb cu alții prin această valoare rânduită de Dumnezeu. Nu este “iubirea de bani” cea care prezintă probleme (1 Timotei 6:10; Evrei 13:5), iar nu banii însuși?

Este “dragostea de bani”, dar s-ar putea ca acest lucru să nu creeze atât de mult spațiu de manevră pe cât credem noi la început. Când Isus a explicat parabola semănătorului, a identificat spinii care îi sufocau Evanghelia ca fiind “grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și dorințele de a avea alte lucruri” (Marcu 4:19). “Iubirea de bani” nu ar fi un rezumat nedrept. Când apostolul Pavel a avertizat asupra răului culminant care va veni “în zilele din urmă”, a spus: “Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, mândri, aroganți, abuzivi” (2 Timotei 3:2) – anticipat de liderii religioși din vremea lui Isus, fariseii, care erau și ei “iubitori de bani” (Luca 16:24).

De asemenea, Isus a povestit parabola bogatului nebun, care, în loc să se încreadă în Dumnezeu pentru viitorul său, a construit hambare mai mari pentru a se încrede în surplusul său. Nebunul și-a spus: “Suflete, ai bunuri din belșug puse deoparte pentru mulți ani; relaxează-te, mănâncă, bea, fii vesel” (Luca 12:19). Cu toate acestea, într-o ironie a zicalei “Mănâncă, bea și fii vesel, căci mâine oricum vom muri”, el nici măcar nu a văzut ziua de mâine. Dumnezeu i-a spus: “Nebunule! În noaptea aceasta ți se va cere sufletul tău” (Luca 12:20).

Ideea lui Isus pentru poporul Său este clară: fiți “bogați față de Dumnezeu”, ceea ce înseamnă că trebuie să gestionăm banii în așa fel încât să arătăm că Dumnezeu, nu banii, este cea mai mare comoară a noastră. Sau, altfel spus, în mod negativ, nu ne “strângem comori pe pământ” (Luca 12:21; Matei 6:19-20), ci “păziți-vă de orice lăcomie” (Luca 12:15) – motiv pentru care care Isus oferă acest raționament pătrunzător: “pentru că viața cuiva nu constă în abundența averilor sale” (Luca 12:15).

Dezvăluirea sufletului

Creștinii, dintre toți oamenii, au ajuns să știe că viața noastră nu constă în ceea ce avem pe pământ, ci pe Cine avem în ceruri. Privim în sus, cu gândul la veșnicie, pentru a ne “apuca de ceea ce este cu adevărat viață” (1 Timotei 6:19), nu de ceea ce este vremelnic și pământesc. Și totuși, lumea iubitoare de bani în care trăim ne amorțește constant față de ceea ce este cu adevărat viață.

Banii sunt un puternic indicator al sufletului uman. Ceea ce facem (și ceea ce nu facem) cu banii pune în evidență profunzimea persoanei noastre interioare – în moduri pe care adesea nu le vedem (și nu le arătăm) altfel. Banii oferă o minunată și teribilă privire obiectivă în inima cuiva.

Inima umană este profundă și complexă, fiind chiar sediul subiectivității. Cine cunoaște inima omului în afară de Creatorul ei? Ei bine, o privire surprinzătoare în inima subiectivă a unui om este modul în care acesta tratează leii și banii. De aceea, modul în care ne ocupăm de bani este o ocazie minunată pentru creștini de a arăta lumii valoarea lui Christos – iar pastorii și prezbiterii să arate calea pentru popor.

Lipsa lăcomiei de profituri murdare

“Nu iubitor de bani” este o calificare deosebit de vitală pentru liderii creștini. Drumul pe care merge conducerea va fi și drumul pe care merge biserica în curând. Dumnezeu numește mai mulți slujitori în biserică (Fapte 20:28; Tit 1:5; Iacov 5:14; 1 Petru 5:1) nu numai pentru a învăța și a guverna împreună (1 Timotei 5:17), ci și pentru a servi ca exemplu colectiv cu o viață creștină sănătoasă (1 Timotei 4:12; 1 Petru 5:3). Ceea ce fac liderii cu banii – și, de altfel, toți creștinii – nu este un lucru neînsemnat.

Dintre cele cincisprezece calificări menționate în 1 Timotei 3:1-7 pentru funcția de conducere a bisericii, “să nu fie iubitor de bani” (memorabil în Traducerea KJV, “să nu fie lacom de profituri murdare”) poate fi cea mai vizibilă în comparație cu alte liste. Atributul sinonim “nu lacom de câștig” apare atât în Tit 1:7 și 1 Petru 5:2, cât și pentru diaconi în 1 Timotei 3:8, în timp ce Tit 1:11 îi mustră pe învățătorii falși care “învață pentru un câștig mârșav”. Singurul cuvânt tradus prin “nu iubitor de bani” în 1 Timotei 3:3 (în limba greacă: afilarguron) apare din nou în Evrei 13:5, de data aceasta pentru întreaga biserică: “Păstrează-ți viața liberă de iubirea de bani”.

De ce este esențial să avem pastori care să nu fie seduși de bani? Nu pur și simplu pentru ca învățătura și deciziile pastorale să nu fie vândute celui mai mare ofertant, ci în principal din cauza că modul în care tratăm banii arată ceea ce credem despre Dumnezeu. Evrei 13:5 face legătura foarte clar. De ce “păstrați-vă viața liberă de iubirea de bani”? “Pentru că El a spus: “Nu vă voi lăsa niciodată, cu niciun chip nu vă voi părăsi”.” De ce ai nevoie de mai mulți bani când Îl ai pe Dumnezeu? De ce să tânjești după mai multe resurse pământești când ai un Tată în ceruri care deține totul?

Pastorul care este mânat de iubirea de bani, oricât de subtilă ar fi ea, spune bisericii sale și lumii că a-L avea pe Dumnezeu nu este suficient. Și, adăugat la asta, cei care iubesc banii, spune Isus, nu-L iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Mai degrabă, avem nevoie de lideri care să arate bisericii și lumii că Dumnezeu, nu banii, este refugiul, speranța, siguranța, confortul și pacea noastră.

Rădăcina tuturor relelor

În centrul creștinismului se află afirmația că Dumnezeu este adevărata noastră viață (Luca 12:15). Este tragic ca pentru un om care se declară creștin să urmărească în viața sa numai posesiuni pământești din ce în ce mai multe – și o tragedie și mai mare pentru liderii din biserică. Societatea modernă ne inundă în mod constant cu mesaje care implică faptul că adevărata viață constă în mai multe lucruri și o mai mare putere de cumpărare. Și dacă pastorii bisericii nu se poziționează împotriva curentului lumesc în învățătura și în viața lor individuală, cine va salva turma din această capcană mortală?

Pe lângă mesajul extrem de important pe care îl transmite, dragostea de bani nu este un pericol mic în sufletul uman, doar pentru a fi amplificat la liderii noștri. Pavel spune, literal, că este “rădăcina tuturor relelor” – ceea ce înseamnă, potrivit lui John Piper, că dragostea de bani

corespunde rădăcinii dorinței pentru lucrurile pe care banii le pot cumpăra, minus Dumnezeu. De aceea, toate aceste multe dorințe “îi aruncă pe oameni în ruină și distrugere” (1 Timotei 6:9). . . . [Toate relele provin din această dorință – dorința pentru orice, mai puțin pentru Dumnezeu. Fără excepții. … Toate păcatele, “toate relele”, provin din această dorință, din această iubire – reprezentată în 1 Timotei 6:10 prin iubirea pentru moneda de schimb, minus Dumnezeu”. (“Este iubirea de bani cu adevărat rădăcina tuturor relelor?”)

Cu alte cuvinte, genul de inimă care iubește banii (tot mai multe resurse) în detrimentul lui Dumnezeu este genul de inimă care produce tot felul de rele, și chiar esența răului. Iubirea banilor, așadar, nu este un defect sau o slăbiciune izolată. Este o privire pătrunzătoare în adâncurile răzvrătirii unui suflet împotriva lui Dumnezeu. La timpul potrivit, adevărul va ieși la iveală. Iar repercusiunile vor fi cu atât mai dezastruoase cu cât va ieși la iveală în rândul liderilor.

Donatori generoși

Dar, din fericire, avem mai multe lucruri de căutat și pentru care să ne rugăm – în noi înșine și pentru liderii noștri – decât pur și simplu “să nu fie un iubitor de bani”. Atât Evrei, cât și 1 Timotei sunt pasaje explicite și cu privire la virtuțile pozitive: “fii mulțumit cu ceea ce ai” (Evrei 13:5; de asemenea, 1 Timotei 6:8) și “fii generos și gata să împarți” (1 Timotei 6:18). De ce să ne căptușim viețile cu aur, când cuprul este suficient? Când Dumnezeu face minunea de a desființa dragostea pentru bani din inima omului, El crește în locul ei o dorință tot mai mare de a dărui și de a face acest lucru cu bucurie. “Fiecare trebuie să dea așa cum a hotărât în inima sa, nu cu reticență sau sub constrângere, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu bucurie” (2 Corinteni 9:7).

Biserica are nevoie de lideri care nu numai că sunt liberi de tirania banilor, dar care cunosc și își amintesc cu regularitate cuvintele lui Isus: “Este mai de folos să dai decât să primești” (Faptele Apostolilor 20:35). Avem nevoie de lideri care nu sunt donatori reticenți, ci bucuroși – și nu doar individual, ci și împreună, ca echipă de lideri, pentru ca și bisericile noastre să devină donatori bucuroși în ansamblul lor.

Banii lui Dumnezeu, administratori înțelepți

Rețineți bine că îndemnul nu este de a strânge fiecare bănuț și de a refuza să cheltuim banii lui Dumnezeu, ci de a-i cheltui cu înțelepciune. Isus vrea ca poporul Său să fie inteligent din punct de vedere spiritual prin generozitatea lui veselă, să fie administratori corecți ai resurselor Sale, folosindu-le cu gândul la veșnicie, slujindu-L pe Dumnezeu, nu păcătuind (Luca 16:9). Pastorii care iubesc banii nu-și pot îndeplini chemarea de a fi administratori neprihăniți ai banilor lui Dumnezeu. “Nici un slujitor nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori îl va urî pe unul și-l va iubi pe celălalt, ori va fi devotat unuia și-l va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și banilor” (Luca 16:13).

Ar putea miza să fie mai mare pentru pastorii și prezbiterii noștri să nu iubească și să nu slujească banii? Oricât de cenușiu ar putea părea în practică, Isus ne asigură că, în fond, este una din două. Testați-vă inima. Nu doar o dată, ci în mod regulat. Vrem să ne eliberăm de acest lucru ca și creștini și vrem lideri care Îl iubesc și Îl slujesc pe Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că ne căutăm lideri mulțumiți cu ceea ce au și care sunt bucuroși să ofere și celorlalți. Nu ne putem permite lideri care iubesc și slujesc banii.

David Mathis (@davidcmathis) este editor executiv pentru desiringGod.org și pastor la Cities Church. Este soț, tată a patru copii și autor al cărții Workers for Your Joy: The Call of Christ on Christian Leaders (2022).

Sursa originală: Does your pastor love God or money? https://www.desiringgod.org/articles/does-your-pastor-love-god-or-money

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: