Poate diavolul să sădească anumite gânduri în mintea unui creștin?

Autor: John Piper

Întrebarea

În ultima vreme am vorbit despre gânduri. Vineri, ne-am întrebat dacă Dumnezeu ne poate citi gândurile. Răspunsul răsunător este da, Dumnezeu poate să ne citească gândurile, și nu numai gândurile noastre, ci și intențiile inimilor noastre. Acest fapt are implicații vaste pentru fiecare dintre noi. Înseamnă că Dumnezeu poate vedea diferența dintre ceea ce vrem să spunem și ceea ce spunem de fapt. El poate cântări diferența. Așadar, Îl putem glorifica pe Dumnezeu prin oprirea cuvintelor păcătoase la ieșirea din gura noastră.

Vom începe această nouă săptămână cu o altă întrebare scurtă, dar profund importantă, despre viața noastră de gândire. Este pusă de Garrick: “Pastore John, poate Satana însuși să ne pună gânduri în mințile noastre?”

Răspunsul

Da, poate și o face.

Și, bineînțeles, întrebările urgente care se pun atunci sunt: Cum le recunoaștem? Și cum să ne împotrivim lor și cum să nu ne lăsăm controlați de ele?

Dar, înainte de a da câteva exemple biblice în acest sens, ar fi bine să ne reamintim că punerea de către Satana a gândurilor în mintea noastră și punerea dorințelor în inima sau în trupul nostru sunt foarte strâns legate.

Uneori, el poate pune dorințe pentru ceva păcătos direct în inimile noastre, urmate de gânduri care justifică acele dorințe păcătoase. Uneori, el poate face invers, punând în mintea noastră gânduri înșelătoare care duc la dorințe păcătoase.

Acum, Garrick a întrebat doar despre gânduri, dar am vrut doar să precizez că gândurile și dorințele sunt atât de strâns legate încât ar trebui să întrebăm despre amândouă, așa că vom ține minte acest lucru.

Satana și natura noastră păcătoasă

Să începem cu textul biblic care folosește de fapt cuvintele pe care Garrick le-a folosit în formularea întrebării sale – și anume: “Oare Satana ne pune de fapt gânduri în minte?”. Iată Ioan 13:2:

“În timpul cinei” – adică în timpul Cinei cea de Taină – “diavolul pusese deja în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, să-L trădeze”.

Gândul, intenția, dorința existau în Iuda. Satana, spune Ioan, “l-a pus” acolo.

Acum, iată totuși o altă clarificare. Asta nu înseamnă – nu înseamnă pentru Iuda și nu înseamnă nici pentru noi – că intenția și dorința nu au apărut din natura păcătoasă a lui Iuda. El este descris în Ioan 12:6 ca fiind un hoț care lua bani din punga cu bani a ucenicilor. Se spune că era o persoană care nu avea inimă pentru cei săraci, ceea ce înseamnă că era și mincinos, ceea ce înseamnă, de asemenea, că era lacom. Așadar, putem deduce cu destulă certitudine de aici că Isus nu era genul de Mesia pe care Iuda dorea să-l urmeze. Avea alte lucruri care se petreceau în mintea și în inima lui. Tot ce trebuia să facă Satana era să intensifice și să direcționeze păcătoșenia lui Iuda. Acest lucru este valabil și în cazul nostru. Nu există o linie subțire și clară între gândurile pe care le pune Satana și gândurile pe care le avem noi, sau dorințele pe care le pune Satana și dorințele pe care le avem noi.

Nu știm exact cum. Aceste întrebări despre cum sunt cele care ne derutează, nu-i așa? Nu știm exact cum interacționează Satana cu propria noastră natură păcătoasă pentru a-și face lucrarea păcătoasă. Dar cred că este corect să spunem că propria noastră păcătoșenie este ca o invitație, ca un covor de bun venit și o ușă deschisă pentru Satana.

Este ceea ce spune Pavel în Efeseni 4:26-27:

“Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră și nu dați nici o ocazie diavolului”.

Cu alte cuvinte, a purta ranchiună în mod păcătos este ca un covor de bun venit pus la dispoziția lui Satana. Și funcționează și în sens invers. Când Satana ne cheamă la a păcătui cu gânduri sau dorințe înșelătoare, propria noastră natură păcătoasă intră în acțiune și face ca acele chemări să fie mai atractive.

Minți nesupravegheate

Iată un alt exemplu biblic pentru a răspunde la întrebarea lui Garrick: “Pune Satana lucruri în mintea noastră?”. Iată Faptele Apostolilor 5:3, unde Anania și Safira decid să-i mintă pe apostoli și să rețină o parte din prețul vânzării lor. Petru a spus:

“Anania, de ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să reții pentru tine o parte din prețul pământului?”

Anania și soția sa au avut gândul: “Ah, hai să facem niște bani în plus pentru noi înșine mințind cu privire la prețul cu care am vândut pământul nostru”.

Și gândul s-a transformat într-un plan, iar planul s-a transformat în faptă, iar Petru descrie tot acest proces ca fiind “Satana v-a umplut inimile”. Satana a făcut ca planul să pară mai dezirabil decât onestitatea sau închinarea. Planul lui Satana i-a umplut și a cucerit toate celelalte gânduri și dorințe ale lor. A fost un păcat destul de costisitor (vezi Fapte 5:5, 10).

Un alt exemplu este modul în care Satana l-a determinat pe regele David să facă un recensământ în Israel împotriva voinței lui Dumnezeu. “Atunci Satana a stat împotriva lui Israel și l-a incitat pe David să facă numărătoarea lui Israel” (1 Cronici 21:1) – adică să facă un recensământ în Israel. El a pus gândul în mintea lui David și a făcut ca acest gând să pară venit din înțelepciune militară, când, de fapt, era neîncredere în Dumnezeu. Și, în cele din urmă, a trebuit să se pocăiască de această greșeală.

Ne-am putea gândi, dacă ne întoarcem la începutul Bibliei, că înșelarea Evei în grădina Edenului nu a fost asemănătoare cu modul în care acționează Satana astăzi, deoarece a fost o conversație reală între diavol și Eva. Dar Pavel a spus că creștinii trebuie să fie foarte atenți împotriva unui asalt asemănător, exact ca în grădina Edenului. El a spus în 2 Corinteni 11:3:

“Mă tem că, așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva prin viclenia lui, gândurile voastre se vor rătăci de la un devotament sincer și curat față de Christos”.

Aici, lucrarea lui Satana în mințile noastre se numește a ne duce în rătăcire, a ne corupe gândurile. Nu știm cum o face Satana, dar iată că o face; el o face. El poate să ne strice, să ne denatureze și să ne inducă în eroare gândurile și să le transforme în gânduri împotriva lui Christos.

Arme ale adevărului

Acum, principala realitate pe care trebuie să o reținem în toate acestea este că Satana este un înșelător, un mincinos, un ucigaș. El își orchestrează distrugerea în principal prin înșelăciune, prin minciună – uneori cu jumătăți de adevăr, dar întotdeauna cu intenții înșelătoare și ucigașe. Iată Apocalipsa 12:9:

“A fost doborât balaurul cel mare, șarpele cel vechi, care se numește diavolul și Satana, înșelătorul întregii lumi.”

“[Diavolul] a fost ucigaș de la început și nu stă în adevăr, pentru că nu este adevăr în el. Când minte, vorbește din caracterul său, căci este mincinos și tatăl minciunii.”Ioan 8:44

Cu alte cuvinte, toate gândurile lui sunt înșelătoare. Sunt gânduri înșelătoare. Fie că sunt jumătăți de adevăr sau minciuni întregi, ele sunt înșelătoare. Toate minunile lui sunt minuni mincinoase – adică minuni în slujba minciunii (2 Tesaloniceni 2:9) – ceea ce înseamnă că arma centrală și constantă împotriva lui este adevărul, credința în adevăr.

Iată cum spune Pavel în 2 Timotei 2:25-26. Ar trebui să ne corectăm adversarii “cu blândețe. Poate că Dumnezeu le va da pocăința care să îi conducă la cunoașterea adevărului”.

Și iată care este efectul acestui lucru: “… și poate că își vor veni în fire și vor scăpa din cursa diavolului”. Iată cum o vor face: prin cunoașterea adevărului. Isus a spus: “Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi” (Ioan 8:32).

Permiteți-mi să continui să citez din 2 Timotei; m-am oprit la mijlocul versetului 26. “… să își vină în fire și să scape din lațul diavolului, după ce au fost prinși de el ca să facă voia lui” (2 Timotei 2:26).

Cum i-a capturat? Cum i-a capturat Satana? Prin a-i prinde în capcană cu minciuni, cu neadevăruri. I-a convins să creadă o minciună, punându-le minciuna în inimă, amăgindu-i că eroarea este mai bună decât adevărul, că păcatul este mai bun decât neprihănirea. Remediul, spune Pavel, este să spunem adevărul și să arătăm dragoste neprihănită.

Este exact ceea ce aflăm în Efeseni 6:11-18:

“Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului.”

Apoi sunt menționate șase piese ale armurii, iar patru dintre cele șase se referă direct la adevăr, pentru că uneltirile diavolului sunt minciuni, iar noi ne protejăm pe noi înșine și pe alții cu adevărul:

  • centura adevărului (Efeseni 6:14)
  • încălțămintea Evangheliei (Efeseni 6:15)
  • sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 6:17)
  • scutul credinței, care este credința în cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 6:16)

Renunțarea la minciunile diavolului

Cred că răspunsul la întrebarea lui Garrick este destul de clar. Da, Satana ne poate pune gânduri în minte, dar Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie pentru a le recunoaște și a renunța la ele. Iată întrebările pe care cred că trebuie să ni le punem în legătură cu fiecare gând care ne vine în minte.

  • Este acest gând fals față de Scriptură?
  • Este acest gând fals față de slava lui Christos?
  • Este acest gând fals față de dragostea care Îl onorează pe Christos pentru alții?
  • Este acest gând fals față de puritate?
  • Servește acest gând pentru a face păcatul atractiv și pentru a face sfințenia neatractivă?

Dacă răspunsul la oricare dintre aceste întrebări este da, atunci să ne amintim de Apocalipsa 12:11, unde Ioan spune:

“Ei l-au biruit [pe Satana] prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturiei lor, căci nu și-au iubit viața până la moarte”.

Cu alte cuvinte, să ne întoarcem la Christos, care ne-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, și să ne agățăm de prețioasele promisiuni pe care ni le-a dat cu privire la valoarea și ajutorul Său superior și să îi mărturisim lui Satana: “Christos este adevărul meu. Christos este comoara mea. Pleacă!” Și să ne întoarcem și să umblăm cu Christos în adevăr.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Can Satan Put Thoughts into Our Heads? https://www.desiringgod.org/interviews/can-satan-put-thoughts-into-our-heads

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: