19 Decembrie – Este Crăciun ca să fim eliberați

ZIUA 353 ZIUA 19 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Evrei 2:14-15 – Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prinContinue reading “19 Decembrie – Este Crăciun ca să fim eliberați”

18 Decembrie – Crăciunul, un model pentru misiune

ZIUA 352 ZIUA 18 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Ioan 17:18 – Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. Sărbătoarea Crăciunului este un model pentruContinue reading “18 Decembrie – Crăciunul, un model pentru misiune”

17 Decembrie – Cea mai măreață mântuire pe care ți-o poți imagina

ZIUA 351 ZIUA 17 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Ieremia 31:31 – Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. DumnezeuContinue reading “17 Decembrie – Cea mai măreață mântuire pe care ți-o poți imagina”

16 Decembrie – Cel mai reușit pas înapoi al lui Dumnezeu

ZIUA 350 ZIUA 16 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Filipeni 2:9-11 – De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;pentru ca, înContinue reading “16 Decembrie – Cel mai reușit pas înapoi al lui Dumnezeu”

15 Decembrie – Viață și moarte de Crăciun

ZIUA 349 ZIUA 15 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Ioan 10:10 – Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-oContinue reading “15 Decembrie – Viață și moarte de Crăciun”

14 Decembrie – A devenit real pentru poporul Său

ZIUA 348 ZIUA 14 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Evrei 8:6 – Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e maiContinue reading “14 Decembrie – A devenit real pentru poporul Său”

13 Decembrie – Realitatea ultimă este aici

ZIUA 347 ZIUA 13 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Evrei 8:1-2, 5 – Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului deContinue reading “13 Decembrie – Realitatea ultimă este aici”

12 Decembrie – Înlocuirea umbrelor

ZIUA 346 ZIUA 12 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Evrei 8:1-2 – Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnieContinue reading “12 Decembrie – Înlocuirea umbrelor”

11 Decembrie – Motivul pentru care a venit Isus

ZIUA 345 ZIUA 11 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Evrei 2:14-15 – Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentruContinue reading “11 Decembrie – Motivul pentru care a venit Isus”

10 Decembrie – Aur, smirnă și tămâie

ZIUA 344 ZIUA 10 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Matei 2:10-11 – Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui,Continue reading “10 Decembrie – Aur, smirnă și tămâie”